Історія України. 7 клас

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 7 клас. Дудар

Середньовіччя — захоплива й цікава епоха, в історії України ця доба стала часом формування потужної державності, боротьби за міжнародний авторитет і видатних досягнень у сфері культури.

Працюючи із цим підручником, ви дізнаєтеся багато нового про українські землі V-XV ст., про життя людей, які їх населяли, про видатних правителів, митців, мислителів та церковних діячів, про важливі історичні джерела.

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України

§ 1. Розселення слов’янських племен на теренах України. Господарство і суспільство слов’ян

§ 2. Сусіди східних слов’ян

§ 3. Утворення Русі-України

§ 4. Правління Олега та Ігоря

§ 5. Княгиня Ольга. Правління Святослава Ігорьовича

Узагальнення і тематичний контроль. Виникнення та становлення Русі-України

Розділ 2. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.

§ 6. Князювання Володимира Великого

§ 7. Русь-Україна за Ярослава Мудрого. «Руська правда»

§ 8. Суспільний устрій. Влада князя

§ 9. Повсякденне життя. Господарство. Ремесла. Торгівля

§ 10. Культура Русі-України наприкінці X — у першій половині XI ст.

Узагальнення і тематичний контроль. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.

Розділ 3. Русь-Україна у другій половині XI — першій половині XIII ст.

§ 11. Передумови політичного дроблення Русі-України. Любецький з’їзд князів

§ 12. Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава

§ 13. Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII — першій половині XIII ст. Політичне і соціально-економічне життя

§ 14. Галицьке і Волинське князівства у другій половині XII ст. Ярослав Осмомисл

§ 15. Культура Русі-України у другій половині XI — першій половині ХIII ст.

§ 16. Кочові народи степів України Х-XIII ст.

§ 17. Крим у складі Візантійської імперії

Узагальнення і тематичний контроль. Русь-Україна у другій половині XI — першій половині XIII ст.

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

§ 18. Утворення Галицько-Волинської держави

§ 19. Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)

§ 20. Король Данило — будівничий Галицько-Волинської держави

§ 21. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад

§ 22. Культура Галицько-Волинської держави ХIII — першої половини XIV ст.

Узагальнення і тематичний контроль. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

§ 23. Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та інших держав

§ 24. Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки

§ 25. Держава Феодоро у Криму

§ 26. Утворення Кримського ханства. Ґереї. Суспільний устрій та культура ханства

§ 27. Суспільне і церковне життя на теренах України у XIV-XV ст.

§ 28. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Магдебурзьке право

§ 29. Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Юрій Дрогобич

Узагальнення і тематичний контроль. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

§ 30. Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації