Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 30. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність.

Мета: сформувати уявлення учнів про добу виникнення США; створити умови для розуміння причин війни за незалежність; розглянути становище англійських колоній у Північній Америці, найяскравіші події війни за незалежність; встановити зв'язок між війною за незалежність і розвитком капіталістичних відносин; охарактеризувати Декларацію незалежності; розвивати вміння порівнювати державний устрій США й Англії, економічний розвиток метрополії та колоній у Північній Америці та висловлювати власну думку щодо характеру й наслідків війни за незалежність.

Основні поняття та назви: колонії, індіанці, Вірджинія, плантації, негри, раби, фермери, нація, бойкот, Континентальний конгрес, Декларація, конвент, президент, Сенат, федерація, конфедерація, демократія.

Основні дати та події: 1607 р. — перша англійська колонія, 1773 р. — «Бостонське чаювання», 1774 р. — І Континентальний конгрес, 1776—1783 рр. — війна за незалежність, 4 липня 1776 р. — прийняття Декларації незалежності.

Історичні постаті: Бенджамін Франклін, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джеймс Медісон, Джон Адамс.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Північної Америки, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати час утворення англійських колоній у Північній Америці, дату «Бостонського чаювання», прийняття Декларації незалежності та Конституції США, походів та битв; показувати на карті англійські колонії в Північній Америці, перебіг подій війни за незалежність; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати Декларацію незалежності; наводити приклади становища англійських колоній у Північній Америці, найяскравіших подій війни за незалежність; порівнювати державний устрій США й Англії, економічний розвиток метрополії та колоній у Північній Америці; висловлювати власну думку щодо причин, характеру й наслідків війни за незалежність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Історичний диктант

Укажіть, за правління яких імператорів відбулися наведені події.

1. Полтавська битва. (Петро І)

2. Повстання під проводом О. Пугачова. (Катерина II)

3. Приєднання Криму. (Катерина II)

4. Захоплення російськими військами Берліна. (Єлизавета Петрівна)

5. «Біронівщина». (Анна Іванівна)

6. Участь у Семилітній війні. (Єлизавета Петрівна)

7. Заснування Петербурга. (Петро І)

8. Прийняття «Жалуваної грамоти дворянству». (Катерина II)

Завдання

Знайдіть помилки в текстах.

1. Основними напрямками російської зовнішньої політики другої половини XVIII ст. були Причорномор’я та Кавказ. У результаті двох російсько-турецьких війн Росія утвердилася на Чорному морі, приєднавши Крим. Про посилення впливу імперії на Кавказі свідчить підписання Георгіївського договору. Втручання Росії у справи Польщі привело до чотирьох її поділів.

2. Катерина II стала імператрицею у результаті палацового перевороту, коли морські офіцери у червні 1762 р. вбили її чоловіка — імператора Петра III і звели її на престол Російської імперії.

Розв'язування кросвордів

Учні обмінюються кросвордами, які готували вдома, і розв’язують їх. Учитель організовує вибіркову перевірку.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Розвиток англійських колоній у Північній Америці, с.212

2. Причини війни за незалежність, с.214

3. Початок боротьби за незалежність, с.215

4. Декларація незалежності. Війна за незалежність США (1776—1783 рр.). с.217

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОЛОНІЙ У ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Економічні

Переселення людей через економічні негаразди (огороджування) або з метою отримання прибутку

Релігійні

Втеча від релігійних переслідувань (пуритани та ін.)

Політичні

Втеча політичних супротивників

Територіальні

Поширення колоніальної імперії Англії

Авантюристські

Пошук пригод, нових вражень

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестове завдання

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Версальський мирний договір Б Бостонське чаювання В Заснування колонії Джеймстаун Г Прийняття Декларації незалежності Д Прийняття Конституції США

Робота з контурною картою.

Позначте на контурній карті: південні колонії Англії в Північній Америці; північні колонії Англії в Північній Америці; місто, де була прийнята Декларація незалежності (підпишіть його); кордони Сполучених Штатів Америки.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Виникнення Сполучених Штатів Америки стало закономірністю загальносвітових процесів і одним із перших кроків в утвердженні демократичного світу.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 26.

2. Напишіть твір-есе за темою «Що я додав би до Конституції США?».