Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 31. Практичне заняття «Особливості державного устрою США».

Мета: на практиці розглянути питання політичного або повсякденного життя в європейському суспільстві.

Основні поняття та назви: Конституція, федеративна республіка, конгрес, сенат, палата представників, президент.

Основні дати та події: 1787 р. — Конституція США, 1789 р. — «Білль про права».

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки.

Тип уроку: практичне заняття.

Очікувані результати: закріпити знання, вміння та навички учнів за допомогою практичного заняття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

Вставте пропущені слова.

Перша збройна сутичка між американськими колоністами й англійськими військами відбулася в ... (Бостоні). Цього ж року II Континентальний конгрес розпочав створення американської армії, яку очолив вірджинський плантатор ... (Бенджамін Франклін). Головні сили англійців потрапили в оточення під ... (Йорктауном) та капітулювали. 3 вересня 1783 р. відбулося підписання ... (Версальського) мирного договору в Парижі — Англія визнала незалежність США.

Тестове завдання

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 індіанці

2 негри

3 плантація

4 бойкот

А корінне населення Африки

Б велике земельне господарство

В зценінення грошей

Г корінне населення Америки

Д утримання від купівлі певних товарів

III. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

План

1. Прийняття Конституції США. с.222

2. «Білль про права», с.224

Варіант 1

Робота з підручником

Об'єднати учнів у малі групи і запропонувати опрацювати матеріал підручника, використовуючи запитання для обговорення, наведені в тексті. Після завершення роботи учні формулюють висновок відповідно до її мети.

Варіант 2

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя складіть схему «Політична система США».

(Зразок наведено після розповіді вчителя.)

Розповідь учителя

Ще під час війни почали формуватися органи управління штатами, які обрали республіканську форму правління. Проте взаємодії між штатами було мало.

У 1777 р. була прийнята перша Конституція США («Статті Конфедерації»), але вона не вирішувала всіх проблем. У 1787 р. почав діяти Конституційний конгрес, який складався з 55 депутатів від усіх штатів (окрім Род-Айленда).

17 вересня 1787 р. Конституційний конгрес прийняв Конституцію США, яка діє і сьогодні. У 1791 р. були прийняті перші поправки до Конституції США, які отримали назву «Білль про права». Ними проголошувалися демократичні свободи — свобода зборів, слова, друку, релігії, недоторканність особи, суд присяжних, право кожного американця мати зброю для самозахисту.

Відповідно до Конституції, США стали федеративною державою. Вся влада поділялася на законодавчу, виконавчу та судову.

Уся виконавча влада належала президенту, який обирався на чотири роки. Він був головнокомандувачем армії та флоту, призначав уряд, який підпорядковувався тільки йому. Конгрес міг оголосити йому недовіру (імпічмент). Першим президентом США став Джордж Вашингтон.

Законодавча влада належала Конгресу США, який складався із сенату та палати представників. До палати представників депутатів обирало все населення терміном на два роки, а сенат складався з двох сенаторів від кожного штату, яких обирали Законодавчі збори штатів.

Судова влада ставала незалежною. Найвищою судовою інстанцією був Верховний Суд, дев’ять суддів якого призначалися президентом довічно.

У той самий час, згідно з Конституцією, жінки не могли бути обраними, а темношкірі та індіанці не мали громадянських прав.

Зразок відповіді

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Знайдіть помилку в тексті.

Відповідно до Конституції США, джерелом влади визнавався народ, хоча негри та індіанці взагалі не мали громадянських прав, а жінки та люди з невеликими матеріальними статками не мали виборчих прав. Влада у країні поділялася на три гілки — законодавчу, виконавчу та військову.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на практичному занятті.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйтеся до уроку узагальнення й тематичного оцінювання за розділом V «Епоха Просвітництва».