Всесвітня історія - 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 1. Вступ: на порозі Нового часу

Розділ I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

Урок № 2. Великі подорожі

Урок № 3. Завоювання Нового Світу

Урок № 4. Матеріальний світ і капіталістичні відносини в Ранньомодерну добу

Урок № 5. Повсякденне життя людей у XVI—XVII ст.

Урок № 6. Практичне заняття «Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства»

Урок № 7. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом I «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

Розділ II. Високе Відродження. Реформація у Західній Європі

Урок № 8. Реформація в Німеччині

Урок № 9. Реформація і Контрреформація у Європі

Урок № 10. Практичне заняття «Гуманістичні ідеї у творчості Еразма Роттердамського»

Урок № 11. Відродження та гуманізм

Урок № 12. Північне Відродження. Виникнення нової європейської науки

Урок № 13. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом II «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

Розділ III. Держави Західної Європи у XVI—XVII ст.

Урок № 14. Франція в XVI — першій половині XVII ст.

Урок № 15. Франція за часів Людовіка XIV

Урок № 16. Злет і падіння Іспанської держави. Нідерланди: народження республіки

Урок № 17. Піднесення Англії в XVI ст.

Урок № 18. Англійська революція

Урок № 19. Практичне заняття «Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи»

Урок № 20. Тридцятилітня війна

Урок № 21. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом III «Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.»

Розділ IV. Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI — першій половині XVIIІ ст.

Урок № 22. Османська імперія: між Азією та Європою

Урок № 23. Річ Посполита. Характерні риси шляхетської демократії

Урок № 24. Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час

Урок № 25. Народження Російської імперії

Урок № 26. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом IV «Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI — першій половині XVIIІ ст.»

Розділ V. Епоха Просвітництва

Урок № 27. Початок промислового перевороту. Просвітництво

Урок № 28. «Освічений абсолютизм». Володіння австрійських Габсбургів. Королівство Пруссія

Урок № 29. Російська держава за часів правління Катерини II

Урок № 30. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність

Урок № 31. Практичне заняття «Особливості державного устрою США»

Урок № 32. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом V «Епоха Просвітництва»

Розділ VI. Східний світ у XVI—XVIII ст.

Урок № 33. Перське царство Сефевидів та Імперія Великих Моголів в Індії

Урок № 34. «Серединна імперія» та «Країна, де сходить сонце» у XVI—XVIII ст.