Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 29. Російська держава за часів правління Катерини II.

Мета: сформувати уявлення учнів про Російську імперію під час правління Катерини II; створити умови для розуміння характерних рис «освіченого абсолютизму»; розглянути повсякденне життя в Роси у XVIII ст.; встановити зв'язок між ідеями Просвітництва та реформами Катерини II; охарактеризувати розвиток культури в Росії у XVIII ст.; розвивати вміння порівнювати політику Петра І і Катерини II та висловлювати власну думку про «освічений абсолютизм» Катерини II.

Основні поняття та назви: палацові перевороти, «Жалувана грамота дворянству і містам», губернія, «освічений абсолютизм», Комісія з підготовки Уложення, секуляризація, губернія.

Основні дати та події: 1725—1762 рр. — епоха палацових переворотів, 1785 р. — «Жалувана грамота дворянству і містам», 1783 р. — приєднання Криму, 1772, 1793, 1795 рр. — поділи Речі Посполитої, 1768—1774, 1788—1791 рр. — російсько-турецькі війни.

Історичні постаті: Анна Іоанівна, Єлизавета Петрівна, Катерина II, О. Пугачов, О. Суворов.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Російської імперії.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов'язані з епохою Катерини II; показувати на карті кордони Російської імперії у другій половині XVIII ст., напрямки походів і місця битв; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати розвиток культури в Росії у XVIII ст.; наводити приклади активної зовнішньої політики, «освіченого правління»; порівнювати політику Петра І та Катерини II; висловлювати власну думку про «освічений абсолютизм» Катерини II.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Тестове завдання

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 юнкер

2 курфюрст

3 імператор

4 канцлер

А найбільший німецький князь

Б голова канцелярії або уряду

В дворянин-землевласник

Г монарх, глава держави

Д уряд в Іспанії

Завдання

Заповнітьтаблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер імені або назви.

1) Габсбурги, 2) Відень, 3) Бранденбург, 4) Берлін, 5) імператор, 6) Марія Терезія, 7) Галичина, 8) король, 9) Гогенцоллерни, 10) Фрідріх II.

АВСТРІЯ

ПРУССІЯ

   

Запитання

Учні обмінюються запитаннями, складеними вдома, протягом певного часу готують відповіді, після чого вчитель організовує вибіркове опитування.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Епоха палацових переворотів, с.205

2. «Золотий вік» Катерини, с.206

3. Селянська війна під проводом О. Пугачова (1773—1775 рр.). с.208

4. Зовнішня політика Катерини II. с.209

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Мозковий штурм»

(Методика проведення — див. урок № 1.)

Сформулюйте особливості правління Катерини II.

Зразок відповіді

Правління Катерини II

• «Освічений абсолютизм».

• Продовження реформ Петра І.

• Зміцнення абсолютизму.

• Агресивна зовнішня політика.

• Урахування суспільного настрою, особливо дворян.

• Наявність певної програми реформ.

• Фаворитизм.

• Посилення кріпацтва.

Тестове завдання

Установіть хронологічну послідовність правління історичних діячів.

І варіант

А Анна Іоанівна

Б Петро І

В Петро II

Г Катерина І

Відповідь: Б Г В А.

II варіант

А Катерина II

Б Іван VI Антонович

В Петро III

Г Єлизавета Петрівна

Відповідь: Б Г В А.

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: столицю Російської імперії (підпишіть її); кордони Російської імперії на кінець XVIII ст.; території, які були приєднані до Російської імперії наприкінці XVIII ст.; територію, де відбувалася Селянська війна під проводом Омеляна Пугачова.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

У другій половині XVIII ст. в Російській імперії остаточно сформувався абсолютизм. Реформи Катерини II, хоча і мали форму «освіченого абсолютизму», але були спрямовані на задоволення інтересів тільки правлячого класу. Життя більшості населення імперії лише погіршувалося.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 25.

2. Складіть кросворд на вісім слів за вивченою темою.