Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 19. Практичне заняття «Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи».

Мета: на практиці розглянути питання історичного розвитку монархічної Європи, теоретичні засади розвитку та становлення абсолютизму.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки, Африки.

Тип уроку: практичне заняття.

Очікувані результати: закріпити знання, вміння та навички учнів за допомогою практичного заняття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Робота з документом

Прочитайте уривок з історичного документа та дайте відповіді на запитання.

Із «Білля про права» (1689 р.)

Духовні й світські лорди та общини... заявляють для відновлення і підтвердження своїх стародавніх прав і вольностей таке:

1. Що зазіхання на владу призупиняти закони або виконання законів королівським велінням без згоди парламенту є протизаконними.

2. Що зазіхання на владу для вилучення із законів або виконання законів королівським велінням так, як ця влада привласнювалась і застосовувалась нещодавно, є протизаконними...

4. Що стягнення поборів на користь і у розпорядження корони відповідно нібито до прерогативи без згоди парламенту або за більш тривалий час, або в іншому порядку, ніж встановлено парламентом, є протизаконним.

5. Що звертатися з клопотанням до короля є правом підданих, і будь-яке затримання і переслідування за такі клопотання — протизаконне.

6. Що набір і утримання армії у межах королівства у мирний час, крім як за згодою парламенту, суперечить закону...

8. Що вибори органів парламенту мають бути вільними.

9. Що свобода слова, дискутування і все те, що відбувається у парламенті, не може дати привід для переслідування або бути предметом розгляду у якомусь суді або місці, крім парламенту...

10. Що присяжних мають вносити до списків і залучати по черзі належним чином, і присяжні, що вирішують долю людини у справах про зраду, мають бути вільними землевласниками...

11. І що з метою запобігання різним зловживанням і для покращення, зміцнення і дотримання законів парламент повинен скликатися досить часто...

1. Поясніть один із пунктів «Білля про права».

2. Доведіть цитатами, що заборонялося королю.

3. Які з положень «Білля про права» актуальні і в наші дні? Чому?

Усні завдання

Знайдіть помилку в тексті.

1. У період правління Марії Тюдор була розпочата спроба відновити пуританізм. Королева, спираючись на дворянство економічно відсталих районів Англії, почала жорстоко переслідувати діячів Реформації, за що отримала прізвисько «Кривава».

2. В умовах загострення англо-іспанської боротьби Єлизавета І уклала союз із сином Марії І Тюдор Яковом VI, який зобов’язався не підтримувати Іспанію і не допомагати шотландським та ірландським католикам. Завдяки цьому він став спадкоємцем англійського престолу, а після смерті королеви — англійським королем Яковом І.

III. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Робота в групах

Учні заздалегідь об’єдналися у три групи і повторили матеріал підручника про становлення абсолютизму у Франції, Іспанії, Англії.

Учитель пропонує групам підготувати розповідь за планом, після чого організовує обговорення і складання узагальнюючої таблиці.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРАЇНИ ЄВРОПИ

ФРАНЦІЯ

ІСПАНІЯ

АНГЛІЯ

Місце розташування (територія країни в період розквіту)

     

Територія імперії в період найбільшого розвитку (разом із колоніями)

     

Столиця імперії

     

Форма правління

     

Станово-представницький орган

     

Монархи (імена, династії)

     

Найбільш відомі події (дата і короткий опис)

     

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбити підсумки роботи учнів на практичному занятті.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Напишіть твір-есе за темою «Вплив монархічної влади на розвиток цивілізації».