Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 20. Тридцятилітня війна.

Мета: сформувати уявлення учнів про міжнародні відносини у Нові часи; створити умови для розуміння причин Тридцятилітньої війни; розглянути її перебіг подій та результати; встановити зв'язок між політичним та економічним розвитком держав та шляхами розв'язання міжнародних проблем; охарактеризувати діяльність полководців, які брали активну участь у Тридцятилітній війні; розвивати вміння порівнювати держави-учасниці у Тридцятилітній війні та висловлювати власну думку про значення Тридцятилітньої війни.

Основні поняття та назви: система європейського балансу, Тридцятилітня війна, Католицька ліга, Протестантська унія, «празька дефенестрація», Вестфальський мир.

Основні дати та події: 1618—1648 рр. — Тридцятилітня війна, 1618—1624 рр. — Чеський період війни, 1625—1629 рр. — Данський період війни, 1630—1635 рр. — Шведський період війни, 1635—1648 рр. — Франко-шведський період війни, 1648 р. — Вестфальський мир.

Історичні постаті: Фердинанд II Габсбург, Крістіан IV, Альбрехт Валленштейн, Густав II Адольф.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, текст із наукової праці, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати, пов'язані з Тридцятилітньою війною; показувати на карті перебіг подій Тридцятилітньої війни; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати діяльність полководців, які брали активну участь у Тридцятилітній війні; наводити приклади розв'язання міжнародних проблем різними шляхами; порівнювати держави-учасниці у Тридцятилітній війні; висловлювати власну думку про значення Тридцятилітньої війни.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні зачитують підготовлені вдома твори-есе за темою «Вплив монархічної влади на розвиток цивілізації».

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Передумови й причини Тридцятилітньої війни, с. 139

2. Початок війни. Чеський період (1618—1624 рр.). с. 139

3. Хід війни, с. 141

4. Армія та населення у Тридцятилітню війну, с. 142

5. Вестфальський мир 1648 р. с. 144

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестові завдання

1. Установіть відповідність між іменами історичних постатей та їхніми титулами.

1

Фердинанд II

А

Шведський король

2

А. Валленштейн

Б

Данський король

3

Крістіан IV

В

Французький король

4

Густа в II Адольф

Г

Німецький полководець чеського походження

   

Д

Імператор Священної Римської імперії

2. Установіть хронологічну послідовність періодів Тридцятилітньої війни.

А Шведський період

Б Чеський період

В Дайський період

Г Франко-шведський період

Робота з документом

Прочитайте текст із наукової праці і дайте відповіді на запитання.

Із праці І. Крип'якевича

Релігійні справи під кінець війни не мали вже такого значення, як у перших роках. Особливо від часу, коли католицька Франція розпочала війну з католицькими Габсбур- гами, знати було, що релігійні питання уступили на другий план супроти політичних. Вестфальський мир перевів повну рівноправність євангеліків з католиками; у так званій державній депутації, що приготовляла проекти законів, і в державному трибуналі обидві сторони мали рівне число голосів. Релігійну толеранцію поширено також на гельветське віросповідання, тобто кальвіністів. Щодо церковних маєтностей, то прийнято 1624 р. за так званий нормальний рік; це значить, що добра, секуляризовані до того часу, залишилися при євангеліках. Папа Інокентій X запротестував проти цієї постанови, але не був у силі її змінити. Тридцятилітні криваві змагання виказали, що релігійна толеранція мусить стати основним принципом у конфесійних відносинах.

Тридцятилітня війна страшно відбилася на господарському і культурному стані Німеччини. Великі простори держави були обезлюднені, хліборобство і промисловість занепали. Німеччина перестала відігравати роль у світовій торгівлі. Зупинився також розвиток мистецтва і письменства, чимраз більше зростали чужі культурні впливи, особливо французькі. Німеччина втратила також значення у міжнародній політиці: розвинувся партикуляризм малих держав, бо кожний найменший князь мав право вести свою окрему політику.

1. Чи погоджуєтесь ви з висновками вченого щодо релігійної сфери у Тридцятилітній війні. Доведіть свою думку.

2. Які наслідки для Німеччини мала Тридцятилітня війна? Чому?

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: держави-учасниці Тридцятилітньої війни; держави, що підтримували Католицьку лігу, та держави, що підтримували Євангелічну унію; місто, події в якому стали приводом до початку Тридцятилітньої війни.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Тридцятилітня війна змінила політичну карту Європи — затвердилися незалежні держави Голландія та Швейцарія, Німеччина залишилася роздробленою країною, відбулося формування кордонів держав. Сформувалася система міжнародного балансу, вплив Габсбургів суттєво послабився. Разом із тим Тридцятилітня війна не розв’язала релігійних суперечностей і заклала підвалини для подальших реваншистських дій.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 18.

2. Порівняйте війни Нового часу з війнами Стародавнього світу та Середньовіччя. Що змінилося? Чому?

3. Підготуйтеся до уроку узагальнення й тематичного оцінювання за розділом III «Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.».