Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок №18. Англійська революція.

Мета: сформувати уявлення учнів про Англію у середині XVII ст.; створити умови для розуміння причин і наслідків Англійської революції; розглянути характерні риси конституційної монархи; встановити зв'язок між народженням капіталістичних відносин та Англійською революцією; охарактеризувати діяльність видатних постатей (О. Кромвель, В. Оранський); розвивати вміння порівнювати абсолютну та конституційну монархію та висловлювати власну думку щодо змін у суспільстві шляхом революції.

Основні поняття та назви: «нові дворяни», пуритани («чисті»), «Довгий парламент», «кавалери», республіка, левеллери, протекторат, Реставрація, «Славна революція», «Білль про права».

Основні дати та події: 1640—1 660 рр. — Англійська революція, 1645 р. — битва під Нейзбі, 1660 р. — реставрація Стюартів, 1688 р. — державний переворот, 1689 р. — прийняття «Білля про права».

Історичні постаті: Яків І Стюарт, Карл І, Олівер Кромвель, Яків II, Вільгельм III Оранський.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Британських островів, текст з історичного документа, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати початку революції, битви під Нейзбі, страти короля Карла І, реставрації Стюартів, прийняття «Білля про права»; показувати на карті основні події англійської революції;застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати діяльність видатних постатей (О. Кромвель, В. Оранський); порівнювати абсолютну та конституційну монархію та висловлювати власну думку щодо змін у суспільстві шляхом революції.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Тестове завдання

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 огороджування

2 паупери

3 парламент

4 джентрі

А люди, повністю позбавлені засобів для існування

Б керівник певної території

В станово-представницький законодавчий орган Англії

Г насильницький згін селян із землі

Д «нові дворяни» — дворяни, які активно займалися торгівлею та виробництвом

Запитання

Учні обмінюються аркушами із запитаннями, які готували вдома, протягом кількох хвилин готують відповідь, після чого вчитель проводить вибіркове опитування.

Усне завдання

Знайдіть помилку в тексті.

В умовах загострення англо-іспанської боротьби Єлизавета І уклала союз із сином Марії І Тюдор Яковом VI, який зобов’язався не підтримувати Іспанію й не допомагати шотландським та ірландським католикам. За це він став спадкоємцем англійського престолу, а після смерті королеви — королем Яковом І.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Англія на початку XVII ст. с. 127

2. Причини революції в Англії, с. 128

3. Початок революції, с. 129

4. Правління «Довгого парламенту», с. 130

5. Протекторат Кромвеля та Реставрація, с. 131

6. «Славна революція», с. 132

7. Політичне становище в Англії наприкінці XVII — у XVIII ст. с. 133

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестові завдання

1. Установіть відповідність між іменами королів Англії та їхньою діяльністю.

1

Яків І

А

«Славна революція», вигнання з країни

2

Карл І

Б

розквіт культури

3

Карл II

В

спроба правити без парламенту, початок конфлікту з ним

4

Яків II

   

Г

спроба встановити абсолютизм і відновити католицизм

   
   

д

війна з парламентом; страчений у 1649 р.

2. Установіть хронологічну послідовність подій.

А «Славна революція»

Б «Довгий парламент»

В «Пуританська революція»

Г «Короткий парламент»

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті: розташування Англії, Шотландії та Ірландії; столицю Англії; графства, що підтримували Карла І, та графства, що підтримували парламент.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Англійська революція стала однією з найвизначніших подій в історії людства XVII ст. Вона значною мірою вплинула не лише на розвиток Англії, а й на процес становлення всієї європейської цивілізації.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 16.

2. Підготуйтеся до практичного заняття за темою «Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи». Об'єднайтеся в групи і повторіть відповідний матеріал: перша група — Франція, друга група — Іспанія, третя група — Англія.