Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 15. Франція за часів Людовіка XIV.

Мета: сформувати уявлення учнів про життя у Франції за часів Людовіка XIV; створити умови для розуміння характерних рис абсолютної монархії у Франції; розглянути політичні, економічні та соціальні наслідки політики меркантилізму; встановити зв'язок між розвитком абсолютної монархії та кризами у Французькій державі; охарактеризувати життя Людовіка XIV; розвивати вміння порівнювати абсолютну та парламентську монархію та висловлювати власну думку про роль монарха у житті держави.

Основні поняття та назви: Фронда, «король-сонце», Версаль, класицизм, протекціонізм, Канада, Луїзіана, Війна за іспанську спадщину.

Основні дати та події: 1648 р. — повстання Фронди, 1701—1714 рр. — Війна за іспанську спадщину.

Історичні постаті: Людовік XIV, Кольбер, Людовік XV.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Франції, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов'язані з періодом життя Людовіка XIV; показувати на карті кордони Франції, напрямки походів і місця основних битв, торговельні шляхи та міста; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати життя Людовіка XIV; наводити приклади життя при дворі «короля-сонця»; порівнювати абсолютну та парламентську монархію та висловлювати власну думку про роль монарха у житті держави.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання

Учитель організовує опитування за запитаннями і завданнями підручника на с. 99.

Тестове завдання

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Генеральні штати

2 гугеноти

3 секуляризація

4 едикт

А станово-представницький орган

Б іспанські завойовники в Америці

В перетворення церковної власності на державну

Г назва протестантів-кальвіністів у Франції

Д особливо важливий указ

Відповідь: 1А 2Г 3В 4Д.

Усне завдання

Учитель зачитує текст із помилкою, учні мають якомога швидше визначити її та виправити речення.

1. Після Варфоломіївської ночі на Півдні Франції виникла гугенотська Конфедерація, у яку входили міста і дворяни зі своїм представницьким центральним органом, фінансами, податками та армією. Її очолив Генріх Валуа. На Півночі країни була створена Католицька ліга.

2. Перемога Франції у Столітній війні створила передумови для завершення об’єднання держави. Була сформована постійна армія. Королівська влада майже перестала скликати Генеральні штати, хоча влада подовжувала контролювати життя населення, поділеного на три стани: знать, дворянство і «третій стан».

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Франція в середині XVII ст. с. 100

2. Абсолютна монархія Людовіка XIV. с. 101

3. Реформи Кольбера. с. 103

4. Внутрішня політика Людовіка XIV. с. 104

5. Зовнішня політика, с. 105

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Заповніть таблицю, порівнявши Францію часів Людовіка XIII та Людовіка XIV.

ФРАНЦІЯ ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ ЛЮДОВІКА XIII ТА ЛЮДОВІКА XIV

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

ЛЮДОВІК XIII

ЛЮДОВІК XIV

Державні діячі

Рішельє

Ж. Б. Кольбер

Адміністративна реформа

   

Релігійна політика

   

Ставлення до дворянства

   

Ставлення до Генеральних штатів

   

Зовнішня політика

   

Фінансова політика

   

Військова політика

   

Запитання

1. Для чого король Людовік XIV запроваджував суворий етикет?

2. Як придворні ставилися до його правил?

3. Із якою метою Людовік XIV перетворив своє життя на суцільний спектакль, який спостерігали його піддані?

4. Про що свідчить створена система правил?

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті столицю Франції; позначте і підпишіть держави, з якими воювала Франція; позначте територію, яку захопила Франція в Іспанських Нідерландах.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

За часів Людовіка XIV абсолютна монархія досягла свого розквіту. Маючи великі досягнення в економіці, Франція наприкінці життя Людовіка XIV перебувала в стані економічної кризи. Постійні війни, величезні витрати на утримання «короля-сонця» та його двору підірвали економіку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 13.

2. Складіть кросворд на вісім слів за вивченим на уроці матеріалом.