Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Розділ III. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVI—XVII ст. (8 годин)

Урок № 14. Франція в XVI — першій половині XVII ст.

Мета: сформувати уявлення учнів про становлення абсолютизму у Франції; створити умови для розуміння ролі особистості у формуванні абсолютизму на прикладі кардинала Рішельє; розглянути життя монарха у Франції; встановити зв'язок між зовнішніми та внутрішніми чинниками розвитку абсолютизму у Франції; охарактеризувати абсолютну монархію у Франції; розвивати вміння порівнювати учасників громадянської війни у Франції та висловлювати власну думку щодо впливу релігії на формування влади у державі.

Основні поняття та назви: цензива, десятина, «дворянство шпаги», «дворянство мантії», абсолютизм, абсолютна монархія, гугеноти, гугенотські війни, Бурбони, інтенданти, едикт.

Основні дати та події: 1562 р. — початок громадянських війн, 1572 р. — «Варфоломіївська ніч», 1589 р. — видання Нантського едикту, 1585—1642 рр. — роки життя кардинала Рішельє,1629 р. — видання «Едикту милості».

Історичні постаті: Франциск І, Гізи, Катерина Медичі, Генріх IV Бурбон, Рішельє.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Франції, текст історичного документа, контурні карти, картки для роботи в групах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов'язані з історією Франції; показувати на карті територію Франції у перспективи! розвитку, напрямки військових походів та перебіг громадянської війни у Франції; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати абсолютну монархію у Франції; порівнювати учасників громадянської війни у Франції та висловлювати власну думку щодо впливу релігії на формування влади у державі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

Учитель пояснює назву розділу III «Держави Західної Європи в XVI—XVII ст.», ознайомлює з кількістю годин, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

План

1. Французьке суспільство на початку Нового часу. с. 92

2. Французький абсолютизм, с.93

3. Реформація у Франції, с. 95

4. Релігійні війни у Франції (1562—1594 рр.). с. 96

5. Кардинал Рішельє і тріумф абсолютизму, с. 97

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

Як ви розумієте вислів: «Париж вартий меси»?

Робота з контурною картою

1. Позначте буквою «К» території, які залишилися вірними католицизму, а буквою «Г» — території, де поширився протестантизм.

2. Позначте та підпишіть міста Париж і Ла-Рошель.

3. Позначте та підпишіть місто, де був підписаний едикт, який ознаменував завершення релігійних війн у Франції.

4. Обведіть кордони Франції в часи кардинала Рішельє.

Робота з документом

Прочитайте документ та дайте відповіді на запитання.

Із «Політичного заповіту» кардинала Рішельє

Коли Ви, Ваша Величносте, вирішили виявити мені велику довіру в управлінні Вашими справами, гугеноти ділили державу з Вами, а вельможі поводилися так, начебто не були Вашими підданими. Моєю першою метою була велич короля, а другою — могутність держави.

Оскільки Ваша Величність вирішила відкрити мені доступ до Королівської ради, тим самим висловлюючи мені надзвичайну довіру, я обіцяю докласти всіх зусиль, разом із повноваженнями, які Ваша Величність мені надасть, для знищення гугенотів, приборкання гордині і звеличення імені короля Франції до тих висот, на яких йому належить перебувати.

Дворянство необхідно розглядати як один із найголовніших нервів держави, що здатний багато сприяти її збереженню (зміцненню). Ті дворяни, які відстали від доблесті предків і ухиляються від того, щоб служити короні шпагою і життям, заслуговують на позбавлення переваг свого походження і примушення нести частину тягаря народу.

Якби народ надто благоденствував, його неможливо було б утримати в межах обов’язків. Народ варто порівнювати з мулом, який, звикнувши до тягаря, псується від тривалого відпочинку більше, ніж від праці.

1. Яку мету ставив перед собою Рішельє? Чому саме в такій послідовності?

2. Як кардинал ставиться до дворян? Чому?

3. Як кардинал ставиться до народу?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

У XV—XVI ст. у Франції затвердився абсолютизм, який остаточно був закріплений правлінням короля Генріха IV та кардинала Рішельє. Країна пройшла через громадянську релігійну війну, що завершилася порозумінням із представником різних віросповідань.

Франція почала створювати власну колоніальну імперію.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте текст § 12.