Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок № 16. Злет і падіння Іспанської держави. Нідерланди: народження республіки.

Мета: сформувати уявлення учнів про життя в Іспанії різних верств населення; створити умови для розуміння причин повстання комунерос та національно-визвольної війни у Нідерландах; розглянути розвиток Іспанської держави, перебіг подій та результати національно-визвольної війни у Нідерландах; встановити зв'язок між Великими географічними відкриттями та створенням іспанської колоніальної імперії; охарактеризувати становище католицької церкви в Іспанії; розвивати вміння порівнювати національно-визвольну війну у Нідерландах та Селянську війну у Німеччині та висловлювати власну думку про вигнання маврів з Іспанії.

Основні поняття та назви: гранд, ідальго, Ескоріал, комунерос, кортеси, «низові землі» — Нідерланди, консисторії, національно-визвольна боротьба, тези, алькабала, статхаудер, Об'єднані провінції Нідерландів, Голландія.

Основні дати та події: XVI ст. — «століття Іспанії», 1520—1521 рр. — повстання комунерос у Кастилії, 1571 р. — битва біля мису Лепанто, 1566 р. — повстання іконоборців, 1579 р. — Утрехтська унія, 1581 р. — приєднання Португалії до Іспанії, 1640 р. — незалежність Португалії.

Історичні постаті: Карл V, Філіпп II, Вільгельм Оранський, герцог Фернандо Альба.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Піренейського півострова, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати, пов'язані з розвитком Іспанської держави та Нідерландів; показувати на карті кордони Іспанії та Нідерландів у різні часи, Священної Римської імперії, рух «Непереможної армади», місця основних битв; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати становище католицької церкви в Іспанії та Нідерландах; наводити приклади формування колоніальної Іспанської імперії; порівнювати національно-визвольну війну у Нідерландах та Селянську війну у Німеччині; висловлювати власну думку про вигнання маврів з Іспанії.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Розв'язування кросвордів

Учні обмінюються кросвордами і розв’язують їх. Учитель вибірково перевіряє виконання завдання

Завдання

Укажіть, про кого йдеться в тексті.

Він був сином заможного купця з Реймса. Вступив на державну службу, де його

помітив кардинал та перший міністр Франції і зробив своїм управляючим. Після його

смерті він став завідувати фінансами. Відстоював інтереси держави — повертав гроші до скарбниці, забирав землі, подаровані державою, та дворянські звання. Проводив політику меркантилізму, за нього Франція стала однією з наймогутніших морських держав, збільшилась кількість колоній. Для поповнення державної скарбниці впроваджував податки.

А Г. де Коліньї

Б Ж. Б. Кольбер

В Дж. Мазаріні

Г С. Вобан

Тестове завдання

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1

Версаль

А

політика в економіці

2

меркантилізм

Б

резиденція короля

3

інтендант

В

адміністративна частина Франції

4

провінція

Г

керівник

   

Д

назва соціального стану

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. «Золотий вік», с. 107

2. «Всесвітня християнська монархія» Карла V. с. 108

3. Філіпп II (1556—1598 рр.). с 109

4. Країна «низових земель» у складі Іспанської держави, с.111

5. Національно-визвольна війна (1566—1609 рр.). с. 112

6. Утворення Республіки Об’єднаних провінцій, с. 115

7. Вгасання іспанської могутності, с. 116

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестові завдання

Установіть хронологічну послідовність подій.

I варіант

А діяльність «Непереможної армади»

Б битва при Лепанто

В повстання комунерос

Г приєднання Португалїї до Іспанїї

II варіант

А Утрехтська унія

Б війна Голландії з Іспанією

В зародження республіки на Півночі

Г «іконоборче повстання»

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Іспанія за Карла V та Філіппа II досягла вершини своєї могутності.

Країна постійно воювала на кілька фронтів, намагаючись створити світову імперію та захистити католицьку віру.

Війни та економічний занепад викликали загальне послаблення країни. У середині XVII ст. Іспанія перетворилася на другорядну європейську державу.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 14.

2. Складіть два-три запитання за темою сьогоднішнього уроку, запишіть їх на аркуші, зазначивши своє прізвище.