Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника С. В. Д’ячкова та С. Д. Литовченка

Урок №11. Відродження та гуманізм.

Мета: сформувати уявлення учнів про період Відродження в історії Нового часу; створити умови для розуміння причин Відродження; розглянути найвизначніші пам'ятки культури; встановити зв'язок між народженням капіталістичних відносин та виникненням Відродження; охарактеризувати видатних митців та їх найвідоміші твори; розвивати вміння порівнювати мистецтво Відродження та Середньовіччя і висловлювати власну думку щодо відображення у творчості митців Відродження цінностей Нового часу.

Основні поняття та назви: Відродження, гуманізм, Ренесанс, «Джоконда», «Сикстинська мадонна», «Давид», собор Св. Петра.

Основні дати та події: приблизно середина XIV ст. — виникнення культури епохи Відродження, або Ренесансу, в Італії.

Історичні постаті: Франческо Петрарка, Донато Браманте, Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарроті, Ульріх фон Гуттен, Нікколо Макіавеллі, Франсуа Рабле, Мітель Сервантес, Вільям Шекспір.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Італії, текст із твору «Государ» Н. Макіавеллі, картки для роботи в групах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов'язані з життям видатних митців Відродження; показувати на карті найвизначніші культурні центри; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати видатних митців та їх найвідоміші творіння; наводити приклади найвизначніших пам'яток культури; порівнювати мистецтво Відродження та Середньовіччя і висловлювати власну думку щодо відображення у творчості митців Відродження цінностей Нової доби.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

Учитель організовує евристичну бесіду на тему впливу культури на розвиток суспільства.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Початок Відродження, с.73

2. Великі італійці, с. 75

3. Гуманізм, с. 77

4. Художня література, с. 78

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

1. Визначте особливості епохи Відродження й античності та заповніть таблицю.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

АНТИЧНІСТЬ

ВІДРОДЖЕННЯ

Час існування

   

Схожі риси

 

Відмінні риси

   

2. Прочитайте афоризми Леонардо да Вінчі. Поясніть, як ви розумієте один із них.

• Істина була єдиною дочкою часу.

• Істина врешті-решт не залишається прихованою.

• Гнів є короткочасне безумство.

• Де помирає надія, там виникає порожнеча.

• Ображаючи іншого, ти не піклуєшся про себе.

• За солодке доводиться гірко розплачуватися.

• Шкодиш ти, якщо хвалиш, але ще більше шкодиш — якщо засуджуєш те, на чому сам мало знаєшся.

• Існує три типи людей: ті, хто бачить; ті, хто бачить, коли їм показують; і ті, хто не бачить.

• Противник, який шукає ваші помилки, корисніший, ніж друг, який бажає їх приховати.

Робота з документом

Прочитайте вислови з книги Н. Макіавеллі «Государ» та дайте відповіді на запитання.

• Для досягнення політичної мети завжди потрібна сила. Якщо хтось перемагає, то це означає, що він просто має більше сили.

• Заради успіху політик обов’язково й завжди повинен вдавати щиру побожність.

• Людина при владі, яка бажає творити тільки добро, неминуче загине серед натовпу лихих.

• Природі людей не вистачає гнучкості... Вони хочуть жити день за днем і не вірять, що може настати те, чого досі не було... Люди дуже рідко змінюють свої думки про когось, зокрема про політиків.

• Потрібно вміти добре приховувати свій характер... Люди настільки прості, ладні коритися сьогочасній необхідності, що кожен бажаючий завжди знайде тих, хто дозволить себе обдурити.

• Поміркований правитель не повинен виконувати свої обіцянки, якщо це стає йому невигідним або якщо зникли ті причини, що примусили його дати слово.

• Політики стануть кращими, якщо правитимуть людьми, які поважають чесноти, а не тими, які байдужі до моралі.

• Поведінка політиків може поліпшитися й тоді, коли всі скоєні ними злочини негайно стають загальновідомими, коли людям не забороняють вільно говорити.

1. Оберіть один із висловів та прокоментуйте його.

2. Які вислови відповідають сучасній політичній ситуації в Україні та світі? Прокоментуйте один із них з урахуванням сучасних подій.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Епоха Відродження виникла в Італії та поширилася по всій Європі. Доба стала відображенням економічних, політичних та релігійних змін у суспільстві у Новий час. Період Ренесансу підніс на новий щабель людину з її недоліками й чеснотами, сформував гуманістичні погляди людства. Майстри Відродження своїми творами утвердили нові ідеали, нові погляди на людину та її місце в навколишньому світі.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст § 10.

2. Опишіть один із творів митців Відродження.