Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 10. Україна в 1915–1917 рр.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні події Першої світової війни на українських землях;

• порівнювати, аналізувати, робити аргументовані висновки про ставлення українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель до Світової війни; щодо політики Російської імперії та Австро-Угорщини на окупованих територіях Східної Галичини і Північної Буковини;

• визначати роль і наслідки створення українських добровольчих військових формувань.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були плани сторін протистояння щодо України?

2. Визначте місце і роль українського національного руху на початку війни.

IIІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Заснування Українських січових стрільців (УСС)

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте наведені джерела та дайте відповіді на запитання.

Український історик В. Верига про історичне призначення УСС

«Українські січові стрільці мали бути не тільки виявом лояльності галицьких українців супроти Австрії, але й інструментом української політичної репрезентації, зокрема після закінчення війни під час нового розподілу Європи. Галицькі політики планували за допомогою свого легіону осягнути більші впливи в австрійському уряді».

Запитання

• Наскільки, на вашу думку, обґрунтованими були сподівання галицьких

політиків разом з українськими січовими стрільцями «осягнути більші

впливи в австрійському уряді» у справі майбутнього України?

Зі статті «Ціль і завдання молоді» (журнал «Відгуки», лютий 1913 р.)

«Коли серед воєнної музики і ожидання гучнішої симфонії виринає українська справа перед форумом Европи, ми не сміємо остатися байдужими і жити дальше цим сірим, безкровним «своїм життям». Отже, зорганізовання перше себе і ясне поставлення цілі і засобів її добуття...

Вольна, Самостійна Україна! Під цим девізом хай згуртується вся наша молодь і тому слову надасть повний зміст».

Запитання

• У чому вбачали свою мету січові стрільці?

Повідомлення учнів

Виступи учнів з повідомленнями про К. Трильовського, М. Галущинського, Г. Коссака, Вільгельма Франца фон Габсбург-Лотрінґен (Василя Вишиваного).

Робота з картою

1. Покажіть на карті українські землі, які 1915 р. потрапили під контроль німецько-австрійських військ.

2. Покажіть лінію фронту восени 1915 року.

3. Які наслідки для населення України мала воєнна кампанія 1915 року? Робота з текстом підручника

• Опрацюйте тему «Брусиловський прорив» за підручником або скористайтесь матеріалами з Інтернету. Дайте відповіді на запитання.

1. Якими були наслідки Брусиловського прориву для України?

2. Покажіть на карті українські землі, які внаслідок цієї військової операції потрапили під контроль російських військ.

3. Де проходила лінія фронту на кінець 1916 року? Покажіть її на карті.

Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1915-1917 рр.

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте інформацію та скажіть, що об’єднує ці два джерела.

Історик І. Крип'якевич про надання Австро-Угорщиною автономії Галичині «Актом «двох цісарів» з дня 23 жовтня (4 листопада н. ст.) 1916 р. проголошено повстання польської держави на території, [...] відвойованої військами центральних держав від Росії. віденський уряд і парламент не мали в майбутньому права вмішуватися у внутрішні відносини Галичини, через що українське населення було здане на польську ласку й правно-державне становище до Австрії».

Зі статті російського архієпископа українського походження Нікона «Орли і круки»

«І ось сталося, налетіли на закордонну Україну славні російські герої-орли, російські ворони і давай все там по-воронячому влаштовувати. Україна закордонна і російська потребує своїх шкіл, у своїх установах, і ми їй повинні допомогти в її духовному культурному зростанні. Українському народові треба. розвиватися. А ви — ворони російської землі, організатори австрійської і російської України — як не сідайте, все ж в музиканти не годитесь. Так не літайте орлами і не заважайте їм. Вони — слава Росії, а ви — її ганьба».

М. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Робота з історичною інформацією

• Чию точку зору ви підтримуєте? Обґрунтуйте свою відповідь.

1. «Росія виявилася не готовою до війни не через брак озброєння чи незадовільну організацію війська, що вочевидь мало місце, а через безнадійне відставання в модернізації та мобілізації суспільства. Війна ще більше ускладнила й заплутала соціальні проблеми, що сприяло посиленню соціальної кризи». (Литвин В. Історія України. — К., 2009. — С. 406)

2. «Армія програвала битву за битвою. Тил не забезпечував потреб, сподівання на допомогу від союзників не справдилися: ті в першу чергу думали про потреби своїх армій». (Шацилло А. Последняя ступень капиталізма. Книга для чтения по истории СРСР. — М, 1979. — С. 183)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення або презентацію:

1) «Діяльність В. Винниченка на чолі Генерального Секретаріату»;

2) «С. Петлюра — військовий міністр УЦР»;

3) «Життя та діяльність С. Єфремова».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.