Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Календарне планування до курсу «Історія України». 10 клас

Урок 1. Вступ

Тема 1. Українські землі на початку XX ст.

Урок 2. Соціально-економічне і суспільно-політичне становище Наддніпрянської України на початку XX ст.

Урок 3. Наддніпрянська Україна у 1905–1914 рр.

Урок 4. Українські землі у складі Австро-Угорщини на початку XX ст.

Урок 5. Практичне заняття 1. Ідеї автономії і самостійності в програмах українських політичних партій Російської імперії та Австро-Угорщини

Урок 6. Особливості розвитку культурного життя на початку XX ст.

Урок 7. «Наш край на початку ХХ ст.»* - *Уроки «Наш край» готує вчитель.

Урок 8. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни

Урок 9. Україна і початок Першої світової війни

Урок 10. Україна в 1915–1917 рр.

Урок 11. Практичне заняття 2. Життя на фронті і в тилу

Тема 3. Початок української революції (1917 р. — квітень 1918 р.)

Урок 12. Україна від Лютневої революції до більшовицького перевороту 1917 р.

Урок 13. Україна в кінці 1917 року. Крим 1917 року

Урок 14. Україна від початку агресії більшовицької Росії до розпуску УЦР

Урок 15. Практичне заняття 3. Здобутки й прорахунки УЦР у державотворчому процесі

Урок 16. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 4. Боротьба за українську державність (квітень 1918 — 1921 рр.)

Урок 17. Українська держава. Директорія. ЗУНР

Урок 18. Радянська окупація України

Урок 19. Україна в 1920–1921 рр.

Урок 20. Практичне заняття 4. Уроки державотворчих процесів

Урок 21. Розвиток культури 1917–1921 рр.

Урок 22. Наш край часів Першої світової війни та Української революції (1914—1921 рр.)* - *Уроки «Наш край» готує вчитель.

Урок 23. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 5. Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921–1939 рр.)

Урок 24. Україна у 1920-х роках

Урок 25. Індустріалізація. Колективізація. Голодомор

Урок 26. Тоталітаризм та репресії в Україні в 1920–1930-х рр.

Урок 27. Ідеологія та культура в Україні в 1921–1939 рр.

Урок 28. Практичне заняття 5. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя. Подання творчих проектів

Урок 29. Наш край у часи утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—1939 рр.)* - *Уроки «Наш край» готує вчитель.

Урок 30. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 6. Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.

Урок 31. Західноукраїнські землі у складі Польщі

Урок 32. Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини

Урок 33. Практичне заняття 6. Відмінність у повсякденному житті радянської людини та жителів Західної України

Урок 34. Наш край у 1921—1939 рр.* - *Уроки «Наш край» готує вчитель.

Урок 35. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання