Відповіді до всіх тестових завдань - Історія України. 11 клас

Поточний контроль

Політичний та економічний розвиток у другій половині 1990-х рр. — на початку XXI ст.

Варіант 1

1. Г

2. Б

3. Г

4. 1, 4, 6

5.

Україна в роки незалежності

Період

1994—2005 рр.

2005—2010 рр.

 

Економічний розвиток

Стабілізація економіки. Зниження інфляції. Запровадження гривні. Проведення приватизації, утвердження різних форм власності.

Подолання кризи неплатежів (зменшення заборгованості по зарплатні, виплата пенсій, стипендій тощо). Роздержавлення землі, отримання земельних паїв, завершення приватизації присадибних ділянок. Поліпшення умов зовнішньоекономічної діяльності («Закон про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні»), Корупція.

Тінізація економіки. Несправедлива приватизація.

У 2005—2008 рр. реформаторська діяльність урядів було спрямована на підвищення рівня життя населення, розширення соціальних програм.

Вступ України у 2008 р. до Світової організації торгівлі (СОТ).

Світова економічна криза 2008—2009 рр., що висвітлила слабкість банківської системи України й нерозважливість кредитної політики в попередні кілька років.

Спад української економіки у 2009 р. (підвищення цін на український експорт як наслідок прискорення темпів зростання світової економіки, а також високий внутрішній попит, який стимулювали

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вивезення капіталу за кордон. Недостатній рівень іноземних інвестицій.

Збереження структурних деформацій.

Штучне заниження вартості робочої сили Становлення фондового, товарного, грошового та валютного ринків тощо.

3 2000 р. розпочалося зростання майже всіх економічних показників (упродовж 2000—2003 рр. середньорічні темпи зростання складали 7,2 %)

м’яка монетарна політика та істотне збільшення банківського кредитування за рахунок іноземного капіталу.)

Ознаки пожвавлення української економіки стали проявлятися в другій половині 2010 р. Але деякі галузі, особливо будівельна, так і не вийшли з кризи. Загалом економіка України за 2010 р. показала додатне зростання (близько 4 %). Восени 2010 р. розпочався новий етап економічних реформ.

 

Суспільно-політичнежиття

Дострокові вибори Президента й депутатів Верховної Ради (1994 р.), у результаті яких президентом було обрано Л. Кучму, а провідні позиції у Верховній Раді здобула КПУ (Пропрезидентські сили зазнали значної поразки. Прорахунки влади знову зробили привабливими гасла комуністів і соціалістів).

Початок конституційного процесу, який закінчився прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції України.

Вибори до Верховної Ради України 1998 р., які вперше відбувалися за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою: домінування в парламенті лівих партій. Жодна політична сила не отримала достатньої кількості голосів для створення парламентської більшості, що при наявності гострих протиріч між партіями гальмувало прийняття важливих рішень і законів.

Президентські вибори 1999 р., де перемогу вдруге здобув Л. Кучма.

Всеукраїнський референдум (квітень 2000 р.).

Початок «касетного скандалу» у зв'язку зі зникненням журналіста Г. Гонгадзе, який писав критичні статті на адресу

У 2006 р. відбулися вибори до Верховної Ради України за партійними списками.

30 вересня 2007 р. в умовах політичної кризи відбулись дострокові вибори до Верховної Ради України.

У 2010 році відбулися президентські вибори на яких перемогу здобув лідер Партії регіонів В. Янукович

 
 

Президента та його оточення. Загострення політичної ситуації (28 листопада 2000 р.) Політична криза (зима—весна 2001 р.).

Вибори до Верховної Ради України 2002 р., які засвідчили поразку лівих партій. Президентські вибори 2004—2005 рр. «Помаранчева революція». Вибори Президента України, супроводжувались посиленням соціальної напруги, масовими акціями протесту. У результаті виборів третім Президентом України став Віктор Ющенко.

   

Висновок: початок самостійного економічного життя розпочався в несприятливих умовах. Економіка перебувала у важкому кризовому стані. Перші роки реформ не дали відчутних результатів, економіка України стрімко падала. Причини такого стану були як об’єктивні, так і суб’єктивні.

У 1999 р. Україна вперше за роки незалежності завершила рік із додатними основними показниками соціально-економічного розвитку. 2001 р. Україна показала найвищі темпи економічного зростання серед країн СНД та Європи. Однак економічна ситуація залишається складною. Існує ціла низка проблем, без розв’язання яких неможливо забезпечити повноцінне та ефективне функціонування економіки.

Суспільно-політичому житті України періоду 1994-2010 рр. притаманна досить запекла політична боротьба. Неодноразово відбувалися перегрупування політичних сил. Зростала вага, організованість і роль опозиції. Кульмінацією боротьби стали події «Помаранчевої революції». Але її вожді не змогли скористатися міцною підтримкою народу для демократичного поступу України.

Варіант 2

1. Б

2. Б

3. В

4. 1, 3, 5

5.

Україна в роки незалежності

Період

1994—2005 рр.

2005—2010 рр.

 

Державотворчі процеси

Формування і становлення основних інститутів влади, їх конституційне оформлення, визначення національних інтересів: Закон «Про громадянство України»; «Декларація прав національностей України»; Закон «Про Державний кордон України»; Закон «Про Збройні Сили України» . Уведення в обіг власної грошової одиниці (спочатку купонів багаторазового використання, азі вересня 1996 р.— гривні). Затвердження державної символіки України: Державний

герб (малий) — тризуб, Державний прапор — синьо- жовтий, Державний гімн — музика М. Вербицького на слова П. Чубинського (у повному обсязі зі словами затверджений тільки 6 березня 2003 р.)

Закон «Про національні меншини в Україні». Створення Національного банку України, служби безпеки (СБУ), Української фондової біржи, посольств й консульств та інших важливих державних інститутів.

Прийняття Конституції України (1996 р.)

Становлення інституту президентства в Україні

Основним змістом державотворчих процесів стало поступове становлення й розвиток демократичних інститутів.

Значну роль у формуванні державотворчих процесів стало відгравати населення країни

 

Рівень життя населення

Після лібералізації цін 1992 р. основна маса населення

Зростання життєвого рівня населення у зв’язку з

 
 

опинилася за межею бідності. Зменшення заробітної плати безробіття, погіршення умов життя сільського населення порівняно з міським, загострення житлової проблеми.

Поглиблення соціальної поляризації.

«Розмивання» середнього класу.

Зростання кількості маргінальних прошарків та їх впливу на суспільство. Забезпечення ринку споживчими товарами, зникнення черг, дефіциту товарів

позитивними зрушеннями в економіці;

зростання купівельної спроможності населення; збільшення зарплатні, пенсій, стипендій, соціальних виплат тощо...

 
 
 
 
 
 
 

Висновок: перші кроки державотворчого процесу засвідчили серйозність намірів українського народу відродити власну державу. Проте цей шлях виявився нелегким. Основним змістом державотворчого процесу було формування і становлення основних інститутів влади, їх конституційне оформлення, визначення національних інтересів тощо. Цей процес триває і донині.

У перші роки незалежності України, рівень життя населення був надзвичайно низьким, причиною чому був ряд економічних, політичних та соціальних проблем. Та, у процесі становлення економіки, її часткової стабілізації рівень життя населення почав зростати, що й триває і до нині, хоч і незначними темпами.