Відповіді до всіх тестових завдань - Історія України. 11 клас

Поточний контроль

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Політичне та економічне життя в Україні в першій половині 1990-х рр.

Варіант 1

1. В

2. Б

3. В

4. 1, 3, 4

Варіант 2

1. Г

2. В

3. В

4. 2, 4, 6