Відповіді до всіх тестових завдань - Історія України. 11 клас

Поточний контроль. УКРАЇНА В РОКИ ДР УГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.). Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Початок Другої світової війни

Поточний контроль. Початок Великої Вітчизняної війни. Нацистський «новий порядок». Рух Опору та його течії

Поточний контроль. Визволення України. Завершення Великої Вітчизняної війни. Наш край у 1939—1945 рр.

Поточний контроль. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 1950-х рр.)

Узагальнюючий контроль. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.). УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 1950-х рр.)

Поточний контроль. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х — середина 1960-х рр.). Суспільнополітичне життя й політична боротьба в Україні. Стан економіки в Україні в середині 1950-х — середині 1960-х рр.

Поточний контроль. Культура й духовне життя в Україні. Зародження дисидентського руху. Наш край у 1953—1964 рр.

Узагальнюючий контроль. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х - середина 1960-х рр.)

Поточний контроль. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.). Ідеологічні орієнтири партійнорадянського керівництва та зміни в його структурі. Стан економіки УРСР у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х рр.

Поточний контроль. Зміни в соціальній та національній структурі населення. Розвиток освіти, науки і культури

Поточний контроль. Активізація опозиційного руху в другій половині 1960-х — на початку 1970-х рр. Наш край у середині 1960-х — на початку 1980-х рр.

Узагальнюючий контроль. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.)

Поточний контроль. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СО ЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.). Причини та початок перебудови. Політика прискорення та її наслідки в Україні

Поточний контроль. Активізація національного руху в другій половині 1980-х рр. Проголошення незалежності України

Узагальнюючий контроль. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

Поточний контроль. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Політичне та економічне життя в Україні в першій половині 1990-х рр.

Поточний контроль. Політичний та економічний розвиток у другій половині 1990-х рр. — на початку XXI ст.

Поточний контроль. Етносоціальні процеси. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України

Узагальнюючий контроль. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ