Відповіді до всіх тестових завдань - Історія України. 11 клас

Поточний контроль

Етносоціальні процеси. Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України

Варіант 1

1. В

2. Г

3.

1-В

2-Б

3-А

4-Д

4.

Розвиток культури у роки незалежності

Галузь культури

Основні здобутки

Прізвища видатних діячів

Наука

Провідна наукова установа — Академія наук України, яка у 1994 р. отримала статус національної.

Створення ВАК — Вищої атестаційної комісії України, Української наукової асоціації, низки галузевих академій. Тісні зв’язки з науковими центрами української діаспори Участь українських науковців у спільних міжнародних проектах, наукових конференціях тощо.

Помітні зрушення в галузі гуманітарних наук (відкриття інститутів української мови, народознавства, сходознавства, археографії). Поява нових наукових напрямків (ендокринологія, молекулярна біологія, нейрофізіологія тощо).

В. Гаврилишин, Б. Кравченко, О. Пріцак, Т. Гунчакта ін.

Архітектура

Архітектура стає глобальнішою, плюралістичною за творчим спрямуванням, але водночас значущу роль відіграють нові творчі пошуки прогресивних напрямів, принципів та прийомів вирішення форми та змісту в архітектурі.

О. Донець С. Бабушкін В. Жежерін та ін

 

У творчості українських архітекторів все частіше зустрічаються прояви постмодерну та хай-теку як віддзеркалення глобалізації процесу розвитку світової архітектури

 

Музика

Утворення Всеукраїнської музичної спілки (1992 р.). Плідна праця українських композиторів (О. Білаша, О. Морозова, А. Горчинського). Зростання популярності українських виконавців та груп (гурти «Океан Ельзи», «Скрябін», Руслана, О. Пономарьов, П. Зібров та ін.). Проведення фестивалів («Таврійські ігри», «Червона рута», «Берегиня»), Перемога у 2004 р. Русланы Лижичко у пісенному конкурсі «Євробачення»

Р. Лижичко, О. Білані, А . Горчинський, А. Кочерги, В. Лук’янець, І. Білик, О. Білозір, В. Білоножко та інші

Кінематограф

Помітні зрушення в театральному мистецтві (творчість режисерів-новаторів Р. Віктюка, Б. Шарварка, С. Донченка та ін.; поява недержавних театрів).

Зміни в кінематографі (поява стрічок на українську тематику — «Роксолана», «Пастка» тощо).

Українізація телебачення та радіомовлення.

І. Борис, Р. Віктюк, С. Данченко, А. Жолдак, І. Стрембицький та інші.

Висновок: Здобуття незалежності мало великий вплив на розвиток культури, який набув характеру національного відродження. Прилучення до світового культурного простору спонукає до розвитку науки, архітектури, кінематографу тощо.

Варіант 2

1. А

2. Б

3.

1-А

2-Д

3-Б

4-В

4.

Розвиток культури у роки незалежності

Галузь культури

Основні здобутки

Прізвища видатних діячів

Освіта

Демократизація освіти, поява різноманітних навчальних закладів (гімназії, ліцеї, коледжі, профільні академії тощо).

Використання альтернативних програм, підручників, методик. Індивідуалізація навчально- виховного процесу.

Поступова комп'ютеризація освіти.

Реформування середньої освіти (перехід на 12-річну освіту, введення 12-бальної системи оцінювання, розвиток профільного навчання, застосування тестової системи перевірки знань (ЗНО)). Реформування вищої освіти (можливість навчання на контрактній основі; розширення спектру спеціальностей, введення двоступеневої системи вищої освіти — бакалавр, магістр тощо)

Ігор Лікарчук, Іван Вакарчук, Лілія Гриневич та інші.

Література

Свобода творчості. Розширення діапазону творів, урізноманітнення їх стилів. Повернення із забуття творів М. Куліша, М. Хвильового, Є. Маланчука, В. Стуса та ін. Публікація творів представників української діаспори (У. Самчука, І. Багряного, Ю. Липи та ін.). розвиток літератури постмодернізму

Ліна Костенко, Іван Драч, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан та інші.

Образотворче мистецтво

Пропагування творчими колективами українського

А. Базилевич, Є. Волобуєв, Д. Лідер, Т.

 

мистецтва за кордоном, участь у міжнародних конкурсах, фестивалях тощо.

Збагачення художнього мистецтва творами А. Антонюка, Ю. Герца, В. Зарецького, І. Марчука тощо

Яблонська, І. Марчук та ін.

Релігійне життя

Закони, які регулюють релігійні відношення,— Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991 р.), стаття 35 Конституції України.

Зняття заборон на релігійне життя, забезпечення свободи віросповідання.

Повернення до традиційних духовних цінностей. Збільшення кількості релігійних організацій, конфесій тощо.

Відродження культових споруд, будівництво нових храмів

Патріарх Філарет (М. Денисенко), митрополит Володимир (В. Сабодан), архієпископ Любомир (Гузар) та інші.

Висновок: здобуття незалежності мало великий вплив на розвиток культури, який набув характеру національного відродження. Прилучення до світового культурного простору спонукає до активних пошуків ефективної моделі освіти, розвитку літератури та мистецтва.