Навчання дітей з порушенням зору. 2019. Костенко

Використання корекційного обладнання в роботі з дітьми з порушеннями зору

Повний перелік корекційного обладнання, необхідного для навчання дітей з особливими освітніми потребами, наведено у Типовому переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2019 р. № 873. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0783-19). Перелік спеціального обладнання для дітей із порушеннями зору наведено в додатках (Додаток Б). Окрім назви засобів там надано інформацію і про їх призначення та мету застосування.

Це обладнання доступне для закупівлі закладами освіти за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88).

З обладнанням, що може знадобитися дитині з порушеннями зору та вчителю для адаптації навчальних матеріалів, слід визначитися до початку навчання і придбати його заздалегідь. Найнеобхідніше обладнання:

Таблиця 9

Для дітей зі зниженим зором

Для сліпих дітей

• підставки для книг, що дозволяють наблизити та зафіксувати текст ближче до очей для оптимального зорового сприйняття;

• додаткові освітлювальні та збільшувальні прилади (настільні лампи, лупи з підсвічуванням), які полегшують зорову роботу, збільшують розмір, контрастність та інтервал друкованого тексту;

• зошити зі збільшеними відступами між лінійками та збільшеним контрастом;

• папір без відблиску (матовий, жовтуватого кольору);

• набори практичної наочності (предмети, іграшки, моделі).

• підручники та посібники, надруковані збільшеним шрифтом чи шрифтом Брайля;

• брайлівський прилад для письма чи друкарська машинка, спеціальний папір для записів шрифтом Брайля;

• комп’ютер із програмою озвучення чи брайлівським дисплеєм;

• звукокозаписувальні та звуковідтворювальні прилади, електронні записники;

• аудіозаписи літературних творів;

• рельєфні зображення таблиць, схем до певного навчального матеріалу;

• набори тактильної наочності.

У співпраці з тифлопедагогом інклюзивно-ресурсного центру та консультантами центрів, що постачають спеціальне обладнання, учитель та асистент учителя до початку навчання мають визначити, яких спеціальних засобів та обладнання потребуватиме конкретний учень, та з’ясувати, як його правильно використовувати, щоб навчити учня та контролювати, чи правильно і ефективно він використовує ціпок для орієнтування, збільшувальні оптичні прилади, аудіоприлади, прилади для письма та читання шрифтом Брайля.

Також доцільно розробити спеціальні збірки адаптованих дидактичних матеріалів, дібрати натуральні об’єкти і предмети для вивчення окремих тем, як-от рахунковий матеріал для уроків математики, природний матеріал для уроків природознавства. Учитель разом з асистентом визначають щотижнево, що знадобиться учню з порушеним зором на уроці мови, читання, математики, праці та ін. для розуміння навчального матеріалу та формування стійких адекватних уявлень. Асистент учителя може проводити пропедевтичну підготовчу роботу з учнем напередодні вивчення складних для безпосереднього тактильного обстеження об’єктів, допомагати учневі під час виконання домашніх завдань, при цьому важливо стимулювати самостійність учня та остерігатись надмірної опіки. Також асистент учителя готує за потреби індивідуальні картки з окремими завданнями збільшеним шрифтом чи шрифтом Брайля.

Необхідно визначити місце в класі, де зберігатиметься додаткове обладнання та книги, що їх використовуватиме на уроці учень з порушеннями зору, оскільки вони значно більші за обсягом, особливо книги, надруковані рельєфно-крапковим шрифтом. Важливо, щоб учень міг мати можливість підійти до цього місця, не відволікаючи інших дітей. Використання додаткового обладнання вимагає більшого за звичайне робочого місця.