Навчання дітей з порушенням зору. 2019. Костенко

Навчання дітей з порушенням зору. 2019. Костенко

Посібник містить практичні поради з питань організації освітнього простору для дітей із порушеннями зорових функцій, окреслення особливостей їхнього мовленнєво-комунікативного, когнітивного, емоційно-вольового та особистісного розвитку; визначення перешкод в опануванні навчальних навичок, зокрема в мовній, математичній та природничій предметних галузях. І насамперед, визначення шляхів та засобів подолання бар’єрів у навчанні дітей із порушеннями зору, а саме: адаптація простору, модифікація навчальних матеріалів, комунікація з дитиною та її взаємодія з однолітками.

Посібник рекомендовано педагогам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів, які працюють із дітьми з порушеннями зору, працівникам соціальних служб і батькам дітей з особливими освітніми потребами.

I. Діти з порушеннями зору в загальноосвітньому просторі

Що таке порушення зору і як воно впливає на розвиток дитини?

Основні відмітні ознаки зорових порушень

Оцінювання стану зорового сприйняття дитини

Особливості психофізичного розвитку дітей зі зниженим зором та сліпих дітей

II. Стратегії і технології навчання та розвитку дітей із порушеннями зору

Бар’єри в освітньому просторі для дітей із порушеннями зору: визначення стратегій підтримки командою фахівців

Адаптація просторово-фізичного середовища для дітей із порушеннями зору

Використання корекційного обладнання в роботі з дітьми з порушеннями зору

III. Рекомендації щодо навчальної діяльності дітей із порушеннями зору

Загальні рекомендації щодо розвитку дитини з порушеннями зору та організації її навчальної діяльності

Формування математичної компетентності

IV. Соціально-психологічні чинники соціальної адаптації учнів із порушеннями зору

Додатки

Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами (з порушенням зору)

Перелік корекційного обладнання, необхідного для навчання дітей із порушеннями зору

Програма «Психосоціальної адаптації учнів із порушеннями зору»