Навчання дітей з порушенням слуху. 2019. Кульбіда

Розділ 6. Командна взаємодія в освітньому процесі

Відділ освіти дітей із порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Єдиний в Україні науковий осередок, який проводить фундаментальні та прикладні дослідження з питань навчання дітей із порушеннями слуху.

Діяльність відділу спрямована на наукове обґрунтування і методичне забезпечення освіти дітей із порушеннями слуху в контексті концепції Нової української школи.

Напрями діяльності:

  • розробка науково-теоретичних засад навчання дітей із порушеннями слуху в умовах модернізації освіти;
  • обґрунтування особливостей реалізації Державного стандарту початкової освіти, сучасних теоретико-методичних основ дошкільної підготовки дітей із порушеннями слуху;
  • розробка та впровадження технологій корекційно-розвиткового супроводу дітей із порушеннями слуху у спеціальних та інклюзивних умовах навчання;
  • підготовка наукових кадрів, розробка авторських програм та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів;
  • організація конференцій, семінарів, тренінгів з актуальних проблем освіти дітей із порушеннями слуху;
  • здійснення спільних науково-педагогічних досліджень із закладами освіти, які залучають до навчання дітей із порушеннями слуху, реалізують інноваційні освітні проекти;
  • підготовка актуальної науково-методичної літератури з питань освіти дітей із порушеннями слуху.