Навчання дітей з порушенням слуху. 2019. Кульбіда

Навчання дітей з порушенням слуху. 2019. Кульбіда

У навчально-методичному посібнику окреслено новітні підходи у навчанні дітей з особливими потребами; представлено ефективне технологічне забезпечення спеціального та інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху. Автори дають методичні рекомендації щодо організації освітнього середовища та пропонують специфічні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів.

Посібник адресовано педагогам закладів загальної середньої освіти зі спеціальною та інклюзивною формами навчання; співробітникам навчальнореабілітаційних центрів, інклюзивних ресурсних центрів; слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; студентам педагогічних спеціальностей і батькам дітей із порушеннями слуху.

Розділ 1. Зміст освіти та його реалізація

Міждисциплінарний підхід у реалізації змісту освіти

Раннє втручання та дошкільна підготовка

Особливості реалізації змісту загальної середньої освіти

Розділ 2. Ефективні технології викладання

Диференційоване викладання

Організація фізичного середовища. Акустика в класі

Розділ 3. Оцінювання у початковій школі: проектуємо і реалізуємо

Розділ 4. Застосування білінгвального підходу в освіті

Розділ 5. Організація роботи вчителя у спеціальній школі для дітей із порушеннями слуху. Математика

Розділ 6. Командна взаємодія в освітньому процесі

Відділ освіти дітей із порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Курси підвищення кваліфікації відділу освіти дітей із порушеннями слуху

Додатки