Навчання дітей з порушенням слуху. 2019. Кульбіда

Курси підвищення кваліфікації відділу освіти дітей із порушеннями слуху

Визнання нової суспільно-освітньої концепції, яка ґрунтується на соціальних (людиноцентрованих) принципах, що зумовлюють розвиток всієї освіти в інноваційному напрямі, потребує нових підходів та моделей до навчання, виховання та розвитку осіб з особливими освітніми потребами.

Для осіб із порушеннями слуху якісно новий етап в освіті пов’язаний із соціокультурним, особистісно орієнтованим, компетентнісним підходами, що змінюють ставлення до них як до представників культурно-лінгвістичної меншини та уможливлюють самоідентифікацію, самовизначення та вибір освітніх маршрутів. Серед основних принципів цих підходів — доступність до освіти на різних рівнях та індивідуалізація особистості, тобто надання підтримки та супроводу кожній дитині з порушеннями слуху відповідно до її особливих освітніх потреб.

Як ефективно реалізувати означені принципи у спеціальних та інклюзивних умовах навчання?

Яке місце і роль учителя загальноосвітнього закладу і спеціального педагога (сурдопедагога) в сучасній системі освіти та як ефективно відповідати соціальним запитам?

Які технології, методи, методики, форми роботи, вправи та за яких умов забезпечують якісну освіту дітям із порушеннями слуху?

Відповіді на ці та інші питання ви можете отримати під час навчання на курсах підвищення кваліфікації, що проводить Лабораторія сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Цільовою аудиторією курсів є педагоги дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання; співробітники навчально-реабілітаційних ресурсних центрів, опорних шкіл.

Курси допоможуть:

  • зрозуміти концепцію сучасної освіти та Нової української школи в контексті дотримання прав осіб із порушеннями слуху;
  • дізнатися про організацію освітнього середовища для дітей із порушеннями слуху, підходи до адаптації/ модифікації навчально-методичного забезпечення, у тому числі змісту, процесу навчання та результатів учнівської діяльності;
  • побачити практичні шляхи законодавчого забезпечення для самоідентифікації, самовизначення та вибору освітніх маршрутів учнів із порушеннями слуху;
  • дізнатися про алгоритм реалізації програм з навчальних та корекційно-розвиткових курсів для учнів із порушеннями слуху;
  • зрозуміти особливості організації роботи у групі чи класі з дітьми з різним ступенем порушення слуху, у тому числі з кохлеарними імплантами та комплексними порушеннями;
  • дізнатися про свіжі ідеї й світовий практичний досвід навчання, виховання і розвитку осіб із порушеннями слуху (у тому числі про особливості діагностики, сучасні підходи до спільного викладання, застосування комп’ютерних технологій та особливості слухопротезування тощо).

Спікерами курсів підвищення кваліфікації є автори чинних програм та підручників, які вивчають передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, проходять стажування за кордоном, беруть участь у діючих проектах та експериментах. Матеріали курсів тісно пов’язані й узгоджені з новим українським законодавством та освітніми стандартами.