Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 33

ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV—XV CT.

Мета: ознайомити учнів з розвитком духовної культури українських земель другої половини XIV — першої половини XVI ст.; розвивати вміння аналізувати матеріал; удосконалювати вміння складати схеми й працювати за ними, заповнювати порівнювальні таблиці, виховувати історичне мислення, інтерес до історії і культури, естетичні смаки.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «мініатюра», Євангеліє, Псалтир.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Вивчення нового матеріалу

Завдання

Назвіть чинники, які могли впливати на розвиток української культури в другій половині XIV-XVI ст., заповніть таблицю (можна використати текст підручника (С. 218, п. 1)).

Позитивні чинники

Негативні чинники

Робота з таблицею

Прочитати текст підручника (С. 218-219, 222-226) і заповнити таблицю «Українська культура другої половини XIV-XVI ст.».

Прогнозоване заповнення таблиці

Галузь культури

Характерні ознаки, основні досягнення

Освіта

1. Православні церкви і монастирі — центри освіти.

2. Вивчали азбуку, читання, арифметику, церковний спів і письмо.

3. Відкриваються латинські школи.

4. Вищу освіту здобували за кордоном: Празький університет (1347 р.), Краківський університет (1364 р.).

5. Юрій із Дрогобича став ректором Болонського університету, у 1483 р. у Римі вийшла друком його книга «Прогностик» про розташування небесних тіл. Це перша відома друкована праця українського автора. 1488-1494 рр. Юрій Дрогобич працював професором медицини Краківського університету і здобув титул «королівського лікаря»

Книгодрукування

1. 1491 р. — перші книги, друковані кирилицею вийшли у краківській друкарні Швайпольта Фіоля — «Осьмигласник», «Тріодь цвітна», «Часословець».

2. Друкована книга — доступніша для широких кіл населення

Галузь культури

Характерні ознаки, основні досягнення

3. XIV ст. — відновлення центрів літописання при монастирях — Печерському, Миколаївському, Михайлівському в Києві, Онуфріївському у Львові та ін.

4. Найвизначніші літописи — «Короткий Київський літопис», літописи Великого князівства Литовського

Архітектура і містобудування

1. Формується український стиль дерев’яних трибанних і п’ятибанних церков.

2. Розвивається будівництво оборонних споруд: Мукачівський замок (Закарпаття), Одеський замок (Львівська обл.), Острозький замок (Рівненська обл.).

3. Використання каменю під час будівництва замків

Малярство та книжкова мініатюра

1. Художні центри — Київ, Перемишль, Львів.

2. Настінний розпис на релігійні теми, а також використання народних і світських мотивів та сюжетів.

3. Видатні твори українського живопису кінця XV ст.: ікона «Юрій Змієборець» із с. Звижень Львівської обл., ікона «Богородиця Одигітрія» із с. Красів поблизу Львова.

4. Розвивається книжкова мініатюра, де переважає рослинний орнамент, багатий на фарби, серед яких переважають чорна та червона.

5. Пам’ятки українського книжкового мистецтва — Київський псалтир 1397 р., Галицьке Євангеліє XIV ст.

Обговорення завдання, доповнення, уточнення.

IV. Закріплення знань учнів

Завдання

1. Чому саме Краківський університет зажив популярності серед українських студентів кінця XV ст.? (Для вступу до нього не обов’язково було бути католиком.)

2. Перші друковані книги є колискою сучасної літератури. Дізнайтеся, як називають книги, надруковані в XV ст. (Інкунабули, що з латини перекладається як «колиска».)

3. Оборонні споруди Правобережжя України були переважно кам’яними, а Подніпров’я та Лівобережжя — дерев’яними. Чому? (На Лівобережжі майже немає каменю.)

4. Назвіть відомі вам українські замки. Де вони розташовані? Коли побудовані?

5. Доведіть або спростуйте твердження: «У XIV-XVI ст. уповільнився розвиток української культури».

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.:

Грамота, 2007, § 25), відповісти на запитання.