Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Видання «Мій конспект» — це нова серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві при підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку кожен вчитель може створити свій власний конспект уроку.

Посібник розрахований на вчителів, методистів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Урок 1. Вступ. Що і як вивчає історія середніх віків. Середньовічна Україна

Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі

Урок 2. Східні слов’яни та їхні сусіди

Урок 3. Витоки Київської Русі. Перші правителі

Урок 4. Київська Русь за часів правління княгині Ольги та князя Святослава

Урок 5. Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі в ІХ–Х ст.

Урок 6. Узагальнення знань за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Урок 7. Тематичне оцінювання за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Тема 2. Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

Урок 8. Правління Володимира Великого

Урок 9. Київська Русь за часів князя Ярослава Мудрого

Урок 10. Політичний і соціальний устрій Київської Русі. Розвиток господарства

Урок 11. Культура Київської Русі наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

Урок 12. Узагальнення знань за темою «Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.»

Урок 13. Тематичне оцінювання за темою «Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.»

Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Урок 14. Київська держава за Ярославичів

Урок 15. Володимир Мономах і Мстислав Володимирович

Урок 16. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського князівств середини ХІІ — першої половини ХІІІ ст.

Урок 17. Політичний та соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств

Урок 18. Культура Київської Русі у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Урок 19. Узагальнення знань за темою «Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.»

Урок 20. Тематичне оцінювання за темою «Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.»

Тема 4. Галицько-Волинська держава

Урок 21. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича

Урок 22. Монголо-татарська навала на українські землі

Урок 23. Розквіт Галицько-Волинської держави за Данила Галицького та його наступників

Урок 24. Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за галицько-волинську спадщину

Урок 25. Культура Галицько-Волинської держави. Історичне значення Галицько-Волинської держави

Урок 26. Узагальнення знань за темою «Галицько-Волинська держава»

Урок 27. Тематичне оцінювання за темою «Галицько-Волинська держава»

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

Урок 28. Поширення влади польського короля та литовських князів на українські землі

Урок 29. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Урок 30. Українські землі у складі Угорщини, Молдовського князівства, Московської держави та Кримського ханату

Урок 31. Соціальний устрій в Україні

Урок 32. Господарське життя України

Урок 33. Особливості розвитку культури українських земель у другій половині XIV–XV ст.

Урок 34. Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV–XVI ст.)»

Урок 35. Тематичне оцінювання за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині XIV–XVI ст.»