Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 32

ТЕМА. ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

Мета: ознайомити учнів з господарським життям населення України у другій половині XIV — першій половині XV от., дати уявлення про зміни у господарському житті селянства, охарактеризувати розвиток ремесла і торгівлі, розвивати вміння аналізувати факти та події, порівнювати, самостійно працювати, критично мислити.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «фільварок», «“похожі” селяни», «“непохожі” селяни», «копа», «дим», «дворище».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

1. Назвіть верстви українського населення, становище яких не було охарактеризоване минулого уроку.

2. Назвіть ознаки, що характеризують становища селян у середньовічному суспільстві. Чи були вони притаманні українським селянам?

3. Які групи селян існували в Київській Русі? Висловіть припущення про те, яким могло бути становище селян в XIV-XV ст.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Учитель розповідає про економічне життя України в XIV-XV ст. Учні мають записати основні поняття та їх визначення (фільварок, «похожі» селяни, «непохожі» селяни, копа, «дим», дворище).

Самостійна робота з текстом

Прочитати текст підручника (С. 213-214, п. 2) і дати відповіді на запитання.

1. Чому на українських землях, що входили до складу Великого князівства Литовського відбувалося повільне зростання чисельності міст, а на землях, що входили до складу Польщі, міста зростали швидко?

2. Що таке Магдебурзьке право?

3. Які відмінності між містами, що отримали Магдебурзьке право, і містами, що його не мали?

4. Магістрат — це ____ .

5. Хто міг бути обраним до магістрату?

6. Які міста на Україні першими отримали Магдебурзьке право? Робота з підручником

Прочитайте текст підручника (С. 215-216), складіть опис стародавнього українського міста.

Робота з візуальним джерелом

Розгляньте ілюстрацію в підручнику (С. 217). Випишіть у зошити, звідки та які товари ввозилися в Україну. Що продавав Київ? Зробіть висновок про стан торгівлі в українських землях.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Чому XV-XVI ст. називають добою розвитку міст? Які найбільші українські міста того часу вам відомі?

2. У яких українських містах існували цехи? Чи сприяла цехова система розвитку ремесла чи, навпаки, гальмувала його?

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 25), відповісти на запитання.