Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 34

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIV-XVI СТ.)».

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів теми; повторити основні положення теми, поняття; визначити, що засвоїли добре, а над чим ще потрібно попрацювати; розвивати вміння аналізувати, працювати з різноманітними історичними джерелами, критично мислити; працювати в парах; висловлювати власну думку.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Назва теми записана на дошці.

Завдання

Назвіть проблеми, які розглядалися в ході вивчення розділу «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині XIV-XVI ст.».

III. Узагальнення та систематизація фактів, подій, явищ

1. Назвіть якомога більше історичних термінів і понять, які б ви вжили, розповідаючи про стан українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі.

2. Заповніть таблицю, записавши в стовпчики відповідні номери назв українських земель, які належали Польщі, Великому князівству Литовському, Молдові, Угорщині та Московському князівству.

1) Буковина; 2) Київщина; 3) Волинь; 4) Галичина; 5) Чернігово-Сіверщина; 6) Західне Поділля; 7) Східне Поділля; 8) Закарпаття; 9) Холмщина; 10) Смоленщина; 11) Белз.

Відповідь

Польща

Велике князівство Литовське

Молдова

Угорщина

Московське князівство

4, 6, 9, 11

2, 3, 7

1

8

5, 10

3. Позначте одним реченням, чим уславились наведені особи: Вітовт, Швайпольт Фіоль, Костянтин Острозький, Володимир Олелькович, Свидригайло, Юрій Дрогобич, Федір Коріатович, Хаджі-Гірей.

4. Юрій Дрогобич писав: «Обшири неба для наших очей незбагненно великі; розумом легко, проте, можемо їх осягнуть». Чи згодні ви із середньовічним українським ученим?

5. Визначте, коли сталися наведені події.

а) Битва на р. Сині води (1362);

б) Кревська унія (1385);

в) Грюнвальдська битва (1410);

г) утворення Кримського ханства (1499);

д) вихід першої в Україні друкованої книжки (1491);

е) битва під Оршею (1514).

6. Заповніть таблицю, записавши в стовпчики відповідні номери осіб, які є союзниками та противниками.

1) Свидригайло і Сигізмунд; 2) Ольгерд і Кейстут; 3) Любарт і Казимир 3; 4) Вітовт і Володимир Ольгердович; 5) Вітовт і Ягайло.

Відповідь

Союзники

Противники

2, 5

1, 3, 4

7. Заповніть таблицю, записавши в стовпчики відповідні номери наведених понять, дат, імен, географічних назв, які стосуються Центральної України, Галичини та Волині, Буковини, Закарпаття, Криму та Південної України.

1) Львів, 2) Менглі-Гірей; 3) Хотинська фортеця, 4) Володимир Олелькович; 5) 1481 р.; 6) Мукачівський замок; 7) ясир; 8) Федір Коріатович; 9) Руське воєводство; 10) Покуття; 11) Свидригайло; 12) Тиса.

Відповідь

Центральна Україна

Галичина, Волинь

Буковина

Закарпаття

Крим, Південна Україна

4, 5, 11

1,9

3, 10

6, 8,12

2, 7

8. Заповніть порівняльну таблицю «Становище українців у Литві та Польщі в XIV-XVI ст.».

Характеристика

Литва

Польща

Економічний розвиток

Політичні зміни

Становище православної церкви

Розвиток культури

Висновки

9. Заповніть таблицю «Розподіл українських земель між іноземними державами».

Прогнозоване заповнення таблиці

Велике князівство Литовське

Волинь (1340); Київщина, Чернігово-Сіверщина (1355); східне Поділля, Переяславщина (1362)

Московська держава

Чернігово-Сіверщина (1500-1523)

Польське королівство

Галичина (1340), Західне Поділля (1434)

Угорське королівство

Закарпаття (ХІ-ХІІІ ст.)

Молдовське князівство

Буковина (середина XIV ст.)

10. Заповніть таблицю «Економічний розвиток України в XIV-XVI ст.».

Прогнозоване заповнення таблиці

Сільське господарство

Землеробство

Тваринництво

Зернове. Городництво. Садівництво

Рогата худоба Свинарство

Ремесло

(200 різновидів)

Промисли

Мисливство. Рибальство. Бджільництво

Торгівля

Внутрішня

Зовнішня

Торг. Ярмарок. Базар

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми за підручником (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — §§ 20-25); підготуватися до тематичного оцінювання.