Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 30

ТЕМА. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ УГОРЩИНИ, МОЛДОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА, МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА КРИМСЬКОГО ХАНАТУ

Мета: дати уявлення учням про становище українських земель у складі Угорщини, Молдовського князівства та Московської держави, охарактеризувати процес утворення Кримського ханства, показати наслідки татарських походів на українські землі; продовжувати удосконалювати вміння працювати з картою, аналізувати, сприяти формуванню навичок самостійної роботи та розвиткові критичного мислення школярів.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу

Завдання

Розгляньте карту атласа «Українські землі в XV ст.», назвіть українські землі, що опинилися під владою Угорщини, Молдовського князівства та Московської держави.

Робота по групах

Розділити клас на три групи. Кожна група опрацьовує відповідний матеріал підручника і виконує завдання.

• 1-а група. Прочитати текст підручника (С. 194-195, пункт 1) і скласти розповідь перехід Закарпаття під владу Угорщини.

• 2-а група. Прочитати текст підручника (С. 196, 197) і скласти розповідь про перехід Буковини під владу Молдовського князівства.

• 3-я група. Прочитати текст підручника (С. 198-199) і скласти розповідь про завоювання Московською державою Чернігово-Сіверщини.

Виступи груп.

Розповідь учителя

Учитель розповідає про утворення Кримського ханства, що супроводжується показом по карті. Учні записують у зошити необхідну інформацію для запам’ятовування.

Робота з підручником

Опрацювати текст підручника (С. 204) і дати відповіді на запитання.

1. У чому полягала суть турецької політики на українських землях?

2. Чому, на вашу думку, під час набігів турецьких і кримських ханів значну кількість людей забирали в полон?

III. Закріплення вивченого матеріалу

Закінчіть речення.

1. Набіги на українські землі з кінця XV ст. здійснювали ____ (кримські татари).

2. Федір Коріятович був правителем ____ (Закарпаття).

3. Італійським містом, що заснувало колонії на узбережжі Чорного моря була ____ (Генуя).

4. 1478 р. Кримське ханство стало васалом ____ (Туреччини).

5. Новгород-Сіверщина була приєднана до Московської держави внаслідок ____ (московсько-литовських воєн).

IV. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 22) і відповісти на запитання.