Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 29

ТЕМА. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

Мета: розкрити суть політики литовських князів щодо українських земель; сприяти формуванню навичок самостійної роботи та розвиткові критичного мислення, вдосконалювати вміння працювати з історичною картою, складати схеми, працювати з таблицями; виховувати історичне мислення.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація знань учнів

Завдання

Обговорити результати заповнення вдома таблиці «Кревська унія».

III. Вивчення нового матеріалу

Проблемне запитання

«Вітовт був талановитий політик, і вся його діяльність була спрямована на скасування Кревської унії» (Н. Полонська-Василенко). Доведіть або спростуйте дане твердження в кінці уроку.

Робота з таблицею

Учні в процесі розповіді учителя мають заповнити таблицю «Політика князя Вітовта».

Прогнозоване заповнення таблиці

Політика князя Вітовта

Питання для порівняння

Зовнішня

Внутрішня

Мета

Збереження незалежності Литви

Зміцнення держави

Напрямки

Відносини з Польщею і татарами

Заходи

Військові дії проти татар, укладення Вільненської та Городельської унії

Ліквідація автономного устрою окремих князівств

Результати

Розширення кордонів князівства Литовського майже до Чорного моря, навіть під зверхністю Польщі Литва залишалася окремою державою

Централізація влади Литовського князя

Обговорення завдання, в разі потреби доповнення вчителя.

Робота з візуальним джерелом

Розглянути ілюстрацію картини Яна Матейка «Грюнвальдська битва» та схему Грюнвальдської битви (С. 189 підручника) і виконати завдання.

1. Складіть розповідь про хід Грюнвальдської битви, використовуючи дані схему та ілюстрацію картини

2. У чому полягало значення Грюнвальдської битви?

Евристична бесіда

1. З ким вступив Свидригайло у боротьбу за володіння Поділлям?

2. Які території захопили поляки у 1430-1431 рр.?

3. Чому литовці були незадоволені політикою Свидригайла і кого вони обрали Великим князем Литовським 1432 р.?

4. Назвіть сили, які підтримували Свидригайла і на які опирався Сигізмунд.

5. У чому суть привілею 1432 р., що видав Сигізмунд, і яку роль він відіграв у боротьбі з Свидригайлом?

6. Коли і де відбулася вирішальна битва між Сигізмундом і Свидригайлом і чим вона закінчилась?

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 21) і відповісти на питання.

2. Уявіть, що ви — журналіст і вам потрібно написати статтю на тему: «Поступова ліквідація автономії українських князівств у XIV-XV ст.».