Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 31

ТЕМА. СОЦІАЛЬНИЙ УСТРІЙ В УКРАЇНІ

Мета: охарактеризувати соціальну структуру українського населення в XIV-XVI ст.; показати роль духовенства, порівнювати становище тих чи інших верств населення; сприяти формуванню навичок самостійної роботи та критичного мислення учнів; продовжувати розвивати вміння складати таблиці, працювати з текстом, порівнювати, аналізувати, робити висновки.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «соціальна структура», «магнати», «шляхта», «міщани», «селяни», «духівництво», «воєвода».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Учитель. Перед вами на дошці написаний термін «соціальна структура», а від нього поставлені стрілочки, напишіть під стрілочками поняття, слова, що асоціюються у вас з терміном «соціальна структура».

III. Вивчення нового матеріалу

Робота над поняттями

Слухаючи розповідь учителя про соціальну структуру українського суспільства, учні мають записати визначення понять в зошити.

Магнати — це феодали, що володіють великим земельним володінням та мають вплив на політичне життя країни.

Шляхта — це привілейований шар населення, дрібні землевласники в Польщі, Литві, Білорусі, Україні.

Міщани — це жителі міста, представники податкових верств населення.

Селяни — це жителі сільської місцевості, що перебувають у різних формах залежності від феодалів.

Робота з діаграмою та таблицею

Учні мають проаналізувати діаграму «Соціальна структура українського суспільства» в підручнику (С. 205) і заповнити таблицю.

Назва

Характеристика

Князі

Магнати (пани)

Дрібна і середня шляхта

Робота з підручником

Прочитати текст підручника (С. 208), скласти опорні тези прочитаного уривка.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Історичний диктант

Дати відповідь «так» чи «ні» до наведених тверджень.

1. Магнати — це великі землевласники, представники давніх князівських або боярських родин. (Так)

2. У Польщі православні мали рівні права з католиками. (Ні)

3. Литовський статут закріплював привілеї шляхти. (Так)

4. Шляхта мала чималі привілеї в Литві та Польщі. (Так)

5. Литовське суспільство поділялося на стани. (Так)

6. Католики зазнавали утисків на руських землях. (Ні)

7. Князі мали право на власне військо. (Так)

8. Найбільш численною верствою населення на українських землях в XIV-XVI ст. були міщани. (Ні)

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 23) і відповісти на питання.