Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 3

ТЕМА. ВИТОКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ПЕРШІ ПРАВИТЕЛІ

Мета: охарактеризувати теорії походження назви «Русь», внутрішню та зовнішню політику перших київських князів, визначати хронологічну послідовність та особливості їх правління; розвивати вміння робити висновки й оцінювати діяльність історичних осіб, формувати навички самостійної роботи на уроці, сприяти розвиткові критичного мислення учнів; виховувати почуття любові до минулого свого народу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас».

Поняття: «полюддя».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація знань учнів

Учні дають відповідь на запитання підручника.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Учні мають ознайомитися за текстом підручника (С. 29, п. 1) з версіями походження назви «Русь».

• Яка з версій здається вам найбільш вірогідною? Поясніть чому.

Робота з таблицею

Утворіть логічні пари між твердженнями в таблиці та нижченаведеними положеннями.

Соціально-економічні передумови виникнення держави у VIII—IX ст.

Поява плугу, поширення орного землеробства

Вдосконалення ремесел (залізоробного, гончарного, ювелірного, кушнірства)

Розвиток зовнішньої торгівлі.

Основні напрямки: Скандинавія, Візантія, Близький Схід

Розвиток міст, зростання їх економічної та політичної ролі

1. Завершується розселення слов’ян на території Східної Європи.

2. Відбувається перехід від родової до сусідської територіальної общини.

3. З’являється приватна власність на землю.

4. Виділяється військова та племінна знать. Поява експлуатації.

5. Формується система збирання данини з підкорених земель (полюддя).

6. Об’єднання зусиль окремих князівств для боротьби із зовнішніми ворогами.

7. Утворюються два центри формування держави: навколо Києва та Новгорода.

Робота з історичним джерелом.

Прочитати матеріал підручника (С. 30 («Повість минулих літ», про Аскольда та Діра)), дати відповіді на запитання під документом.

Робота в групах

Клас ділиться на три групи.

• 1-а група. Діяльність князя Аскольда (С. 30 підручника).

• 2-а група. Діяльність князя Олега (С. 31-32 підручника).

• 3-я група. Діяльність князя Ігоря (С. 32-33 підручника).

Групи по черзі зачитують свої тези, які можна записати на дошці.

Завдання

1. Назвіть спільні та відмінні ознаки діяльності цих князів.

2. Чи виправданим на той час було підкорення сусідніх східнослов’янських союзів?

Робота з ілюстрацією

Учні працюють з ілюстрацією підручника «Полюддя в одному з князівських володінь» (С. 33.) та усно виконують завдання поряд з ілюстрацією.

Робота з підручником

1. Прочитати пункт підручника «Походи проти Візантії» (С. 34-36) й заповнити таблицю.

Умови договору, укладеного Олегом

Умови договору, укладеного Ігорем

• 907 р. — Візантія заплатила велику данину;

• руські купці і посли здобули особливі пільги: торгувати, не сплачуючи мита;

• греки протягом шести місяців постачали купцям харчі і забезпечували їх вітрилами;

• 911 р. — визначався порядок викупу полонених;

• русичі отримали право служити в імператорському війську

• 944 р. — Ігор зобов’язувався не нападати на володіння Візантії в Криму, не утримувати військових гарнізонів в гирлі Дніпра;

• Київська держава і Візантія в разі потреби згодилися надавати одна одній військову допомогу;

• держави обмінялися посольствами;

• руські купці повинні були мати спеціальні князівські грамоти і повідомляти про прибуття своїх кораблів

2. Проаналізуйте договори з Візантією. Чи були вони вигідними для Русі? Відповідь обґрунтуйте.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Позначте буквою «О» події, пов’язані з правлінням Олега, «І» — з правлінням Ігоря.

1. Переможний похід на Візантію 907 р.

2. Початок набігів печенігів.

3. Невдалий похід на Візантію 941 р.

4. Оволодіння Києвом.

5. Повстання деревлян.

6. Смерть від укусу змії (за легендою).

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007, § 3. — С. 29-36), читати, відповідати на питання.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.