Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 4

ТЕМА. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ КНЯГИНІ ОЛЬГИ ТА КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА

Мета: розкрити суть і значення реформ княгині Ольги, охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику князя Святослава, її наслідки для Київської Русі; розвивати вміння порівнювати, зіставляти, аналізувати, робити висновки, формувати навички самостійної роботи та сприяти розвиткові критичного мислення учнів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «устави», «уроки», «печеніги».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та плану уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку та план вивчення нового матеріалу записані на дошці. Учитель сприяє самостійному цілепокладанню учнів.

Запитання й завдання учням

1. Якими були наслідки князювання Олега та Ігоря?

2. Враховуючи досягнення попередників Ольги і Святослава, сформулюйте питання, відповіді на які ви б хотіли одержати під час вивчення нового матеріалу. Запишіть їх у зошити.

Учитель записує пропозиції учнів на дошці та зберігає їх до кінця уроку, що дасть можливість використати їх для підбиття підсумків.

III. Вивчення нового матеріалу

Завдання

Назвіть усі відомі вам факти, що характеризують правління та особистість княгині Ольги.

Робота з підручником

Прочитайте текст підручника (С. 37-40, п. 1). Проставте позначки: «+» — навпроти матеріалів, що підтверджують названі вами факти; «-» — там, де наведені матеріали суперечать вашим знанням; «V» — там, де наведено нову для вас інформацію. Занесіть отриману інформацію в таблицю.

Робота з поняттям

Реформа — докорінна перебудова; зміна, нововведення.

Запитання

Чи можна назвати Ольгу реформаторкою? Свою точку зору обґрунтуйте (використайте відомості з тексту).

Робота з ілюстрацією

Розгляньте ілюстрацію портрета князя Святослава та його опис, наведений у підручнику, дайте відповіді на запитання.

1. Порівняйте словесний портрет князя Святослава з його зображенням.

2. Що зовнішність князя може нам розповісти про його характер та вдачу?

Робота з таблицею за допомогою карти

Ознайомтеся з легендою карти «Київська Русь за князювання Ігоря, Ольги та Святослава (912—972 рр.)», визначте країни, куди здійснював свої походи Святослав, і заповніть таблицю. Прогнозоване заповнення таблиці

Рік

Проти кого був здійснений

Результати та значення

964 р.

Проти в’ятичів

Підкорив в’ятичів, камських булгар, буртасів у поході на Оку та Волгу. Сприяв розширенню й розвитку держави

965 р.

Проти Хозарського каганату

Розгромив Хозарський каганат, але не остаточно. Оволодів гирлом Дніпра, підкорив східнослов’янські племена між Дністром та Бугом

968 р.

Другий похід проти Хозарського каганату

Остаточно розбив Хозарський каганат, що прискорило об’єднання слов’янських земель. Проте розгром Хозарського каганату відкрив шлях печенігам на руські землі

968 р.

Проти Волзької Болгарії

Розгромив Волзьку Болгарію

969 р.

Проти печенігів

Розгромив печенігів, що обложили Київ, здійснив другий балканський похід

971 р.

Проти Візантії

Було укладено почесний для Русі мир, незважаючи на те, що війну вона програла. Візантії були повернуті володіння в Криму та на Дунаї

Самостійна робота учнів

Адміністративну реформу князя Святослава учні опрацюють самостійно.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Складіть на дошці хронологічний ланцюжок послідовності правлінь київських князів від Аскольда і Діра.

2. У чому полягали реформи княгині Ольги?

3. Яку мету ставив перед собою Святослав, воюючи на Балканах? Чи досяг він її?

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 4, С. 37-46), читати, відповідати на питання.