Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ

УРОК 2

ТЕМА. СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

Мета: охарактеризувати становище слов’ян під час Великого переселення народів, утворення племінних союзів східних слов’ян VIII—IX ст. на території України; визначати території розселень східнослов’янських племен; розвивати вміння критично мислити, аналізувати, порівнювати, працювати з історичними джерелами, формувати навички самостійної роботи на уроці історії.

Тип уроку: вивчення нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «Велике переселення народів», «племінні об’єднання», «волока», «князь», «дружина».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми, плану та мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу

Завдання

1. Яка визначна подія на межі стародавніх часів і середньовіччя об’єднує такі поняття: Європа, Центральна Азія, Скандинавія, гуни, готи, анти, слов’яни, варвари, авари, Дунай, Дністер, Дніпро, III-VII ст.? Дайте їй визначення.

2. У чому полягали причини Великого переселення народів?

Робота з таблицею

Слухаючи розповідь учителя, учні мають заповнити таблицю «Писемні джерела про слов’ян».

Прогнозоване заповнення таблиці

Джерела

Автор

Назва твору

Готські

Йордан

«Історія готів»

Римські

Пліній Старший

«Природнича історія»

Птоломей

«Географія»

Тацит

«Германія»

Візантійські

Прокопій Кесарійський

«Історія воєн»

Меандр Протектор

«Історія»

Арабські

Ібн-Руста

Ібрагім Ібн-Якуба

Київська Русь

Нестор

«Повість минулих літ»

Іларіон

«Слово про закон і благодать»

Робота з картою

«Східні слов’яни у VIII — середині IX ст. на території України»

1. Ознайомтеся з легендою карти.

2. Визначте межі розселення східнослов’янських племен.

3. Літописець називає 14 східнослов’янських племінних союзів. За допомогою карти визначте їх назви.

4. Визначте за допомогою карти ті племінні союзи, що брали безпосередню участь в етногенезі українців, запишіть їх назви в зошити.

Робота з картою

Опрацювати матеріал підручника (С. 20) про території розселення східнослов’янських племен у межах України, показати по карті або позначити їх на контурних картах.

Повідомлення вчителя

Вчитель розповідає про заснування Києва.

«Коло ідей»

Висловіть припущення про те, які відносини могли скластися у слов’ян з сусідами.

Завдання

Прочитайте матеріал підручника (С. 22-23) і випишіть у зошит сусідів слов’янських племен.

«Метод Ривіна»

Метод допомагає формувати уміння сприймати й опрацьовувати нову інформацію. Абзац — частина тексту до 12 рядків, яка має завершену думку і зміст якої можна передати одним реченням (до 10 слів).

Учні мають прочитати підручник (С. 23, пункт 4) і виконати завдання.

1. Передати зміст прочитаного одним реченням.

2. Виокремити нові слова, словосполучення: «князь», «воїни-дружинники», «союзи племен».

3. Зачитати визначення понять, записати в зошити.

4. Якщо дозволяє час, можна запропонувати скласти речення з цими словами, поставити запитання до тексту.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

Поміркуйте, випадковим чи закономірним було зародження держави у східних слов’ян? Свою відповідь обґрунтуйте.

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007, § 2, С. 17-27), читати, дати відповіді на запитання 1, 5, 7, 8, опрацювати документ на С. 26.