Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ

УРОК 28

ТЕМА. ПОШИРЕННЯ ВЛАДИ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛЯ ТА ЛИТОВСЬКИХ КНЯЗІВ НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

Мета: ознайомити учнів з характером та наслідками польської та литовської експансії на українські землі наприкінці XIV ст.; розкрити сутність Кревської унії та показати її наслідки для українських земель; вдосконалювати вміння працювати з історичною картою, складати схеми, працювати з таблицями; виховувати толерантне ставлення до минулого.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «Кревська унія».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу

Робота з хронологічною таблицею

Учням пропонується уважно проаналізувати хронологічну таблицю й скласти розповідь про загарбання Польщею українських земель.

Польська експансія на українські землі в XIV столітті

Дата

Подія

1340 р.

Польща захопила Галичину

1340—1344

Внаслідок повстання проти Польщі галицькі бояри обрали князем Дмитра Дядька, що не визнав влади Польщі

1344—1364

Польща в союзі з Угорщиною ведуть війну за Галичину, в якій перемагають

1352 р.

Галичина проголошується Королівством Руським у складі Польщі

1362 р.

Королівству Руському надані автономні права

1370 р.

Вмирає король Польщі Казимир

1370 р.

Королем Польщі стає його союзник — угорський король Людовік

1372 р.

Людовік ліквідує автономію Галичини

1385 р.

Королевою Польщі стала Ядвіга, дочка Людовіка

1387 р.

Галичина і Західна Волинь остаточно відійшли до Польщі

Робота з підручником

Опрацювати тест підручника (С. 183) і зробити висновки про становище українців під владою Польщі.

Робота з таблицею

Прочитайте текст підручника (С. 184-185, п. 2) і складіть таблицю «Українські землі у складі Великого князівства Литовського».

Українські землі, що входили до складу Великого князівства Литовського

Волинь, Чернігово-Сіверщина, Поділля, Київщина, Переяславщина

Система управління

Великий Литовський князь — сюзерен, українські князі — вассали

Судочинство

На зразок Київської Русі — судить князь

Релігія

Православне християнство

Повідомлення учителя про Кревську унію

Прослухавши повідомлення, учні мають:

1. Зробити висновки про причини укладення Кревської унії.

2. Назвати умови Кревської унії.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Назвіть причини втрати незалежності українськими землями в XIV ст.

2. Кому належало правило «старовини не порушувати, новини не вводити»? Як ви його розумієте?

3. Православну релігію в Литві називали руською вірою. Чому?

4. Порівняйте політику Великого князівства Литовського та Польщі на українських землях. Зробіть висновки щодо її наслідків.

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати підручник (Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 20), відповісти на запитання.

2. Заповніть таблицю «Кревська унія».

Дата укладення

Причини укладення

Основні умови

Наслідки унії

для Литви

для Польщі

для України