Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОКИ 61-62

Рух як загальний спосіб існування світу. Поняття форм руху

Мета: розкрити особливості та форми руху як властивості матерії; розвивати аналітично-просторові уявлення; формувати вміння працювати з довідковою літературою; сприяти розумінню учнями класичного бачення світу.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: лекція з опорою на структурно-логічні схеми.

Основні поняття: «субстанція», «рух», «види руху», «прогрес», «регрес», «еволюція», «революція», «спокій».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

1. У чому полягає проблема субстанції?

2. Розкрийте основні етапи історичного розвитку поняття «матерія»?

3. Яке визначення поняття «матерія» у наш час є найбільш поширеним?

4. Назвіть різні філософські погляди у розумінні матерії як субстанції.

III. Вивчення нового матеріалу

Поняття руху. Форми руху

Учитель. Рух — це засіб існування матерії. Тобто матерія існує тільки як та, що рухається. Поняття руху означає будь-які взаємодії та зміни стану об’єктів, що відбуваються під час цих взаємодій. Рух — це зміна взагалі. Рух має такі властивості: об’єктивність, загальність, незнищенність, абсолютність та відносність. Абсолютність означає визнання єдності та неподільності матерії та руху.

Вид руху — характер змін, що відбуваються з річчю у межах притаманної їй властивості, або зміна і перехід на інший системний рівень організації матерії.

Подальша розповідь вчителя організована за таблицею.

Види руху

Прогрес — рух від простого до складного

Регрес — рух від складного до простого

Рух по колу

Зростання, пізнання

Розпад, смерть

Обертання вентилятора

Під формою руху матерії в філософії розуміється рух, пов’язаний з певним матеріальним носієм, що має досить широку сферу розповсюдження.

Рух не виключає моментів спокою.

Спокій — такий рух, коли у тій чи іншій системі відліку він не спостерігається.

Запитання

1. Що таке прогрес і регрес? Наведіть приклади?

2. Що таке розвиток?

Узагальнені відповіді учнів мають вигляд схеми.

IV. Підсумки уроку

Учитель. Матеріальний, природний світ є основою буття. Однією із форм існування матерії є рух.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Використовуючи набуті знання, підготувати повідомлення про роль прогресу, регресу, еволюції та революції в історії.