Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

У посібнику представлені усі уроки до курсу «Філософія», 10 клас, розроблені за програмою 12-річної школи для профільного рівня. Вони підготовлені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.

Для вчителів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Уроки 1-2. Вступ до курсу «Філософія»

Тема 1. Основні етапи розвитку філософії

Урок 3. Антична філософія

Урок 4. Антична філософія

Урок 5. Середньовічна філософія

Урок 6. Середньовічна філософія

Урок 7. Філософія Відродження

Урок 8. Філософія Нового часу

Урок 9. Сучасна філософія (ХІХ-ХХ ст.)

Урок 10. Узагальнення знань з теми «Основні етапи розвитку філософії»

Урок 11. Філософія давніх слов’ян

Урок 12. Філософія Києво-Могилянської академії

Урок 13. Філософія Г. Сковороди

Урок 14. Філософія Т. Шевченка

Уроки 15-16. Філософія України в другій половині XIX — на початку XX ст.

Уроки 17-18. Українська філософія XX — початку XXI ст.

Уроки 19-20 (Резервні уроки 21–22). Узагальнення знань за темою «Основні етапи розвитку філософії»

Тема 2. Світогляд як найвища форма самоусвідомлення людини

Уроки 23-24. Поняття світогляду. Структура світогляду

Урок 25. Досвід і мудрість

Урок 26. Мораль і світогляд

Урок 27. Історичність світогляду

Урок 28. Міфологія як світогляд

Урок 29. Загальна характеристика релігійного світогляду

Урок 30. Особливості наукового світогляду

Урок 31. Філософія і світогляд

Урок 32. Світоглядний вибір і реальне життя людини

Урок 33. Світогляд як найвища форма самоусвідомлення людини

Урок 34 (Резервні уроки 35-37). Узагальнення знань за темою «Світогляд як найвища форма самоусвідомлення людини»

Тема 3. Феномен людського життя

Уроки 38-39. Феномен людини. Основні тлумачення походження людини

Уроки 40-41. Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні та розвитку людини. Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя

Урок 42. Людина, індивід, особистість

Уроки 43-44. Сутність людини. Сенс людського життя

Урок 45. Поняття здоров’я та здорового способу життя

Урок 46. Смерть і безсмертя

Урок 47. Людина і Бог

Урок 48. Поняття творчості

Уроки 49-50. Свобода і відповідальність. Повнота життя і щастя

Урок 51 (Резервний урок 52). Узагальнення знань за темою «Феномен людського життя»

Тема 4. Світ та особливості його існування

Уроки 53-54. Поняття світу. Людина і Космос. Всесвіт і Земля

Уроки 55-56. Людина і Космос. Всесвіт і Земля

Уроки 57-58. Природний і духовний світ. Світ психічного життя людини

Урок 59. Філософський зміст категорії буття

Урок 60. Поняття матеріального й ідеального

Уроки 61-62. Рух як загальний спосіб існування світу. Поняття форм руху

Урок 63. Рух і спокій

Урок 64. Рух і розвиток

Урок 65. Простір і час. Проблема єдності світу

Урок 66. Єдність матерії руху і часу

Урок 67 (Резервні уроки 68-70). Узагальнення знань за темою «Світ та особливості його існування»

Додаток. Термінологічний словник

Додаток. 100 відомих філософів