Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОК 63

Рух і спокій

Мета: розкрити взаємозв’язок між рухом і спокоєм; розвивати аналітично-просторові уявлення; розвивати міжпредметні зв’язки; сприяти розумінню учнями класичного бачення світу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма проведення: лекція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

1. Що ви знаєте з фізики про рух і спокій?

2. Як пов’язані між собою ці поняття?

III. Вивчення нового матеріалу

Рух і спокій

Учитель. Наукова філософія доводить, що рух завжди виступає саморухом. Його джерелом є суперечності, які притаманні предметам і явищам. У самому русі теж є суперечності, оскільки він є єдністю неперервності (часу і простору) і перервності (часу і простору). Рух є суперечність, єдність суперечностей.

Гострою є суперечність між рухом і спокоєм, мінливістю й стабільністю. У поняття «спокій» наукова філософія вкладає такий зміст:

  • наявність упродовж певного часу незмінності, постійності, визначеності предметів властивостей і відношень, станів, процесів тощо;
  • нерухомість одного тіла щодо іншого.

Таким чином, у поняття спокою вкладають такий самий широкий зміст, як і в поняття руху.

Основою суперечливої єдності руху і спокою є рух. Спокій завжди є лише моментом руху. Рух абсолютний, спокій відносний: він завжди спостерігається відносно певної системи відліку, а також певної форми руху.

Якби спокій був абсолютним, то це означало б існування вічних, незмінних предметів (систем). Думка про абсолютний спокій неминуче призведе до хибного висновку про те, що рух привнесений ззовні, що колись існував першопоштовх.

Відносність спокою, визнання його моментом руху не означає його несуттєвості. У широкому розумінні він є необхідним моментом будь-якого руху, а останній — це зміна чогось визначеного. Вона здійснюється в певних формах, з певною швидкістю, має часовий вимір. Це і є моменти спокою. Якби їх не було, то нічого чіткого не можна було б сказати і про сам рух, оскільки він втратив би свої характеристики. Відносна стабільність, рівновага в процесі руху — необхідна умова існування систем, передумова їх розвитку й ускладнення.

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Знайдіть матеріал за цією темою у підручнику «Фізика» та порівняйте його із сьогоднішнім матеріалом.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.