Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 7. Розвиток культури на початку XX ст.

Мета: з’ясувати закономірності та особливості розвитку української культури на початку XX ст.; проаналізувати стан розвитку освіти, науки, літератури та мистецтва, досягнення науки та назвати імена видатних вчених початку XX ст.; розкрити закономірність між формуванням національної свідомості й розвитком культури; виховувати повагу до культурного надбання українців.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: культура, модернізм, авангардизм

Персоналії: Д. Пильчиков, І. Пулюй, Л. Лугутін, С. Уточкін, І. Сікорський, П. Нестеров, М. Аркас, М. Грушевський, Д. Багалій, О. Єфименко, В. Хвойка, Б. Грінченко, А. Кримський, М. Вороний, О. Кобилянська, В. Стефаник, М. Коцюбинський, Леся Українка, М. Пимоненко, І. Труш, О. Екстер, В. Кандинський, К. Малевич, О. Богомазов, В. та Ф. Кричевські, С. Васильківський, М. Самокиш, брати Тобілевичі, М. Лисенко, М. Леонтович, С. Крушельницька.

Дати: 1904 р. — відкриття вищої музично-драматичної школи в Києві; 1905 р. — відкриття музичного інституту у Львові; 1906 р. — створення в Полтаві першого українського стаціонарного професійного театру.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест № 5 посібника.

• Робота з підручником

Автори підручника «Історія української та зарубіжної культури» (К., 2004) стверджують, що «наприкінці XIX — на початку XX ст. українськими вченими було здійснено багато досліджень із життя українського народу, доведено історичну самобутність та своєрідність українського культурно-національного типу. Проте ці дослідження були зроблені з урахуванням цензурних вимог, деякі історичні теми взагалі не могли бути дослідженими».

• Метод «Мікрофон»

 • 1) Використовуючи матеріал підручника, випишіть прізвища науковців, які зробили свій внесок у дослідження української історії на початку XX ст. Коротко охарактеризуйте їхню діяльність.
 • 2) З'ясуйте значення їх досліджень.
 • 3) Поміркуйте, як політика російського уряду вплинула на розвиток вітчизняної історичної науки.

Назвіть історичні події, які, на вашу думку, мали найбільший вплив на розвиток культурного життя в Україні на початку XX ст.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Освіта і наука

• Робота з джерелом

• Повідомлення учнів

Виступи учнів із короткими біографічними довідками про українських учених початку XX ст. та стислим аналізом їхніх наукових досягнень (Д. Пильчиков, І. Пулюй, М. Гамалія, Л. Лугутін та ін.).

2. Українська преса та видавництва

• Аналізуємо інформацію

3. Здобутки майстрів літератури та мистецтва

• Проблемні запитання

1) Дослідник М. Семчишин відзначає, що «кінець XIX і початок XX ст. знаменує новий період в історії української літератури, який відображує нові національні й соціальні умови життя, висуває нові ідеї, теми, нові образи. Передові письменники того часу, йдучи за західноєвропейськими прямуваннями, стають на ґрунт так званого модернізму, тобто новаторства, яке є повним запереченням реалізму».

 • а) Поясніть, як ви розумієте поняття «реалізм» та «модернізм».
 • б) Про які нові ідеї, теми, образи говорить дослідник М. Семчишин?
 • в) Доведіть або спростуйте твердження про те, що українська література на початку XX ст. розвивалася в межах нових напрямків і течій.

2) Першим в українській літературі під гаслом модернізму виступив у 1901 р. поет М. Вороний, якому належать рядки:

Життя брудне, життя нікчемне Забути і пізнать надземне, Все неосяжне охопити, Незрозуміле зрозуміти.

 • а) Які почуття викликають у вас наведені рядки? Що ними хотів сказати автор?
 • б) Творчість яких поетів цього періоду вам імпонує? Чому?

3) Характеризуючи становище театру на початку XX ст., дослідник М. Семчишин стверджував: «Під тиском революційних подій і сполітизованого громадянства, з одного боку, та реакції та переслідування, із другого,— театр теж мусив визначити свою роль, бо був він традиційно важним фактором у процесі культурного ставання. Серед таких обставин прийшли до гарячої дискусії довкола театру, його завдань, місії. З’явилась пекуча потреба нового репертуару, нового актора, модерної режисерії».

 • 1) Які нові вимоги постали перед українським театром на початку XX ст., якими подіями вони були викликані?
 • 2) З іменами яких драматургів був пов'язаний розвиток театрального мистецтва в цей час?

• Повідомлення учнів

Виступи учнів із короткими біографічними довідками про видатних українських режисерів та акторів (М. Садовський, П. Саксаганський, М. Кропивницький, Лесь Курбас М. Заньковецька та ін.)

• Проблемне запитання

Україна завжди славилася своїми співаками. Серед найталановитіших співачок початку XX ст. була С. Крушельницька. У книзі «Повернення мадам Батерфляй у рідне гніздо Торре дель Лаго» Р. Кортопассі писав: «У перші десятиліття XX ст. на оперних сценах світу царювали лише чотири особи чоловічої статі — Баттістіні, Тіта, Руффо і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їх висот і стати поруч із ними. Нею була Соломія Крушельницька. Однак порівняно з уславленими колегами як особистість вона виявилася набагато вищою».

 • 1) Як наведена вище інформація характеризує розвиток музичного мистецтва в Україні?
 • 2) Використовуючи додаткову літературу, підготуйте повідомлення про життя та діяльність видатної української співачки Соломії Крушельницької.

• Робота з підручником

 • 1) Використовуючи матеріал підручника, випишіть прізвища видатних українських композиторів початку XX ст.
 • 2) Визначте їх внесок у розвиток музичного мистецтва. Випишіть назви навчальних закладів, які надавали можливість здобути музичну освіту.

• Робота з підручником

Опрацювати відповідний матеріал підручника і виконати завдання.

 • 1) Визначте нові тенденції, що з'явилися в архітектурі початку XX ст. в Україні?
 • 2) Наведіть приклади найвідоміших архітектурних споруд в Україні та у вашому регіоні початку XX ст. Назвіть імена їх авторів.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Робота в парах

Використовуючи знання з української літератури, назвіть якнайбільше прізвищ та творів українських письменників початку XX ст.

• Творче завдання

Складіть кросворд на тему «Українська культура початку XX ст.».

V. Домашнє завдання

П: ...

ІВЗ: Підготувати повідомлення за темами: «Діяльність “Просвіт” на початку XX ст. в Україні», «Діяльність національної організації “Молода Україна” у Львові».

Роздавальний матеріал

Картка 1

Виступаючи з трибуни III Державної думи депутат В. І. Дзюбинський відзначав: «...Багатомільйонне українське населення не має не тільки своєї вищої і середньої школи, але не має жодної нижчої школи з правом вільного викладання рідною українською мовою... Але тут говорили, що й української мови немає, що вона не існує. Так дозвольте ж, панове, погляди цих панів звернути саме на ту, ненависну їм, зарубіжну Україну, на сусідню нам країну, до складу якої включено й значну частину українського населення... Ми бачимо, що в австрійській Україні українське населення не тільки має нижчі школи, але воно має й середню та вищу на своїй рідній українській мові,— значить, українська мова існує. В австрійській Україні є широка мережа просвітніх і культурних установ для українців; їх там не бояться, панове, їх там не закривають...»

• Запитання та завдання

 • 1) На які проблеми в галузі освіти вказує В. І. Дзюбинський? Які наслідки вони мали? Назвіть інші проблеми та здобутки української освіти на початку XX ст.
 • 2) Порівняйте становище освіти на західноукраїнських землях та в Наддніпрянщині на початку XX ст. Зробіть висновки.

Картка 2

Під час першої російської революції 1905—1907 рр. царський уряд був змушений скасувати нарешті драконівські закони щодо українського друкованого слова. Саме в цей час з’являється українська демократична преса. 25 листопада в м. Лубни вийшла перша україномовна газета в царській Росії — «Хлібороб». Її видавав М. Шемет на кошти місцевої громади. Газета виходила тиражем 5 тисяч примірників і швидко набула популярності, але розпорядженням полтавського губернатора 20 грудня 1905 р. була заборонена. Із 31 грудня 1905 р. у Києві почала виходити перша українська щоденна газета «Громадська думка», згодом — «Рада», а з 5 січня 1906 р. в Полтаві — щотижневик «Рідний край». У 1906 р. у Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі та інших містах України, а також у Петербурзі та Москві з’явилося 18 українських газет і журналів. Перейшов на українську мову найстаріший на той час в Україні журнал «Киевская старина», який почав виходити під назвою «Україна», проте проіснував він недовго — лише до кінця 1907 р. Протягом 1906 р. в Україні було видано 116 українських книжок, а в 1907 р. по всій Росії вийшло в світ 156 українських книжок. Але таке становище тривало недовго. Із 1907 р. розпочалася нова хвиля утисків українського культурного життя. Знову було закрито українську періодичну пресу, конфісковано видану літературу тощо.

• Запитання та завдання

 • 1) Проаналізуйте наведену інформацію.
 • 2) Зробіть висновок про становище української преси та видавництв на початку XX ст.
 • 3) Випишіть у зошит назви українських видань, які побачили світ на початку XX ст.