Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Посібник створено відповідно до програми курсу для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10 клас. Рівень стандарту». Посібник містить розробки 35 уроків курсу із додатковим матеріалом. У посібнику пропонується базова основа, використовуючи яку учитель зможе структурно правильно побудувати урок з історії України, у стислий час перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, не витрачаючи багато часу на пошуки різноманітних форм роботи, позбутися рутинної, повсякденної роботи.

Посібник містить комплекс завдань для індивідуальної, групової, колективної роботи та прийоми ефективної роботи з ними.

Призначено для учителів історії та студентів вищих навчальних закладів.

Україна на початку ХХ ст.

Урок 1. Вступ

Урок 2. Україна у складі Росії та Австро-Угорщини

Урок 3. Становище населення України на початку XX ст.

Урок 4. Процес політизації українського суспільства та визвольного руху

Урок 5. Події російської революції 1905—1907 рр. в Україні

Урок 6. Україна в 1907—1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна

Урок 7. Розвиток культури на початку XX ст.

Урок 8. Побут та звичаї українців. Церковне життя

Урок 9. Узагальнення знань за темою «Україна на початку XX ст.»

Урок 10. Тематичне оцінювання за темою «Україна на початку XX ст.»

Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

Урок 11. Україна напередодні війни. Ставлення населення і політиків до війни

Урок 12. Воєнні дії на території України в 1914 р.

Урок 13. Воєнні дії на території України в 1915—1917 рр.

Урок 14. Початок Української революції

Урок 15. Проголошення автономії України

Урок 16. II Універсал. Загострення конфлікту між Центральною Радою з Тимчасовим урядом

Урок 17. Узагальнення знань за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції»

Урок 18. Тематичне оцінювання за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції»

Українська державність у 1917—1921 рр.

Урок 19. Проголошення УНР. Початок установлення більшовицької влади в УНР

Урок 20. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення IV Універсалу

Урок 21. Мирний договір у Брест-Литовську

Урок 22. Гетьманат Павла Скоропадського

Урок 23. Директорія УНР. Відновлення Української Народної республіки

Урок 24. Західноукраїнська Народна Республіка

Урок 25. Політика радянської влади в Україні в 1919 р. Боротьба з денікінцями

Урок 26. Відновлення більшовицького режиму наприкінці 1919 р. — на початку 1920 р. «Воєнний комунізм»

Урок 27. Радянсько-польська війна та Україна

Урок 28. Розгром військ П. Врангеля. Поразка повстанського руху. Більшовицька окупація України

Урок 29. Узагальнення знань за темою «Українська державність у 1917—1921 рр.»

Урок 30. Тематичне оцінювання за темою «Українська державність у 1917—1921 рр.»

Урок 31. Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917—1921 рр.

Урок 32. Українське мистецтво і церковне життя 1917—1921 рр.

Урок 33. Наш край в 1900—1921 рр.

Урок 34. Наш край у 1900—1917 рр.

Урок 35. Наш край у роки Української революції

Тестові завдання

Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів