Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

УРОКИ №73—74

Тема. Проголошення незалежної України. Л. Кравчук — Президент України.

Мета: охарактеризувати процес здобуття Україною незалежності; досягти усвідомлення учнями історичного значення прийняття «Акта проголошення незалежності України», значення виборів першого Президента України; розвивати вміння аналізувати документи, давати оцінку подій, політичних діячів, визначати їх історичне значення, розвивати історичне і логічне мислення, виховувати учнів у дусі національної ментальності.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, карта «Україна в період боротьби за незалежність (1985—1991 рр.)», дидактичні матеріали, портрет Л. Кравчука.

Основні терміни і поняття: Акт проголошення незалежності України, СНД, референдум, Президент України.

Основні дати і події: 24 серпня 1991 р. — Акт проголошення незалежності України; 1 грудня 1991 р. — референдум і вибори Президента України; 30 августа 1991 р. — Указ про заборону Компартії України; 8 грудня 1991 р. — Біловезька угода, утворення СНД, припинення існування СРСР.

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: характеризувати процес здобуття Україною незалежності, заснування посади Президента України; аналізувати «Акт проголошення незалежності України»; визначати історичне значення утворення незалежної України.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

• Бесіда

1. Коли була прийнята «Декларація про державний суверенітет України»?

2. Чи стала Україна незалежною із прийняттям «Декларації...»?

3. Які закони були прийняті Верховною Радою УРСР від літа 1990 до літа 1991 р.? («Про економічну самостійність», серпень 1990 р.; «Про заснування посади Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції Української РСР», «Про вибори Президента УРСР», «Про президента Української РСР», липень 1991 р.)

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. «Акт проголошення незалежності України»

• Розповідь учителя

Позачергова сесія Верховної Ради України 24 серпня 1991 р. розглянула надзвичайно важливе для долі народу питання: про політичну ситуацію в республіці та заходи, які необхідно вжити для недопущення можливості повторення подібних дій у майбутньому.

Сесія прийняла історичний документ — «Акт проголошення незалежності України», у якому, зокрема, підкреслювалося: «Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави — України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України». Тим самим було покладено край юридичному існуванню УРСР. На карті світу з’явилася нова суверенна держава — Україна. «Акт проголошення незалежності України» — це документ великої історичної ваги, який, відновивши історичну справедливість, став закономірним наслідком процесу розвитку українського народу.

• Робота з документом

Акт проголошення незалежності України

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 р., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави — України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

Верховна Рада України

• Завдання до документа

Визначте історичне значення цього документа.

2. Припинення діяльності Компартії України. Заснування посади Президента України

• Розповідь учителя

Причетність КПУ до спроби державного перевороту ДКНС призвела до прийняття указу Президії Верховної Ради «Про тимчасове призупинення діяльності КПУ» від 26 серпня 1991 р. та «Про заборону діяльності КПУ» від 30 серпня 1991 р.

В атмосфері національного піднесення 4 вересня 1991 р. було прийнято історичне рішення про підняття над будинком Верховної Ради України національного синьо-жовтого прапора, який пізніше 28 січня 1992 р. був затверджений як Державний Прапор України.

• Повідомлення учнів

Закони «Про заснування посади Президента України», «Про вибори Президента УРСР», «Про Президента Української РСР».

3. Референдум 1 грудня 1991 р.

24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла рішення про проведення 1 грудня 1991 р. Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. став вирішальною подією на шляху до повної ліквідації владних структур СРСР. На референдумі понад 90% громадян України (31,9 млн осіб) проголосувало за «Акт проголошення незалежності України», незважаючи на те, що на всесоюзному референдумі 17 березня 1991 р. 70% населення України висловилося на збереження єдності СРСР. Народ України підтвердив своє прагнення жити у вільній незалежній державі. Це була третя спроба домогтися незалежності (перша відбулась у 1648—1657 рр. під проводом Б. Хмельницького; друга — у 1917—1919 рр. під керівництвом М. Грушевського та В. Винниченка).

4. Вибори Президента України

• Розповідь учителя

1 грудня 1991 р. жителі України обирали першого Президента України. Кандидатами в Президенти були: Голова Верховної Ради України Л. Кравчук, голова Львівської обласної ради В. Чорновіл, голова Української республіканської партії Л. Лук’яненко, заступник Голови Верховної Ради України В. Гриньов, голова народної Ради в парламенті України академік І. Юхновський, голова Української народної партії Л. Табурянський, міністр сільського господарства України О. Ткаченко (на останньому етапі виборів він зняв свою кандидатуру і закликав виборців голосувати за Л. Кравчука). Незважаючи на істотні розбіжності в їхніх програмах, усі кандидати стояли на платформі незалежності України, проти участі в СРСР.

Першим Президентом України став Л. Кравчук, за якого проголосували 61,59% виборців, які прийшли на виборчі дільниці.

• Постать в історії

Леонід Кравчук (нар. 1934 р.) — відомий український політичний діяч. Президент України в 1991—1994 рр. Народився в с. Великий Житин на Рівненщині. 1958 р. закінчив економічний факультет Київського університету. Член КПРС від 1958 р. Працював викладачем Чернівецького фінансового технікуму. Від 1960 р. — лектор, пізніше — завідувач відділу пропаганди та агітації Чернівецького обкому КПРС. Закінчив Академію суспільних наук у Москві, кандидат економічних наук. Від 1970 р. працював в апараті ЦК КП України. Від жовтня 1989 р. — секретар ЦК КПУ Країни з ідеології, кандидат у члени Політбюро Компартії. Від 1990 р. — Голова Верховної Ради України. 1 грудня 1991 р. став першим всенародно обраним Президентом України. Від 1994 р. — народний депутат Верховної Ради України.

5. Утворення Співдружності Незалежних Держав

• Розповідь учителя

7—8 грудня 1991 р. на зустрічі в Біловезькій пущі Президент України Л. Кравчук, Голова Верховної Ради Республіки Білорусь С. Шушкевич і Президент Росії Б. Єльцин констатували факт розпаду Радянського Союзу і підписали угоду про утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД). 21 грудня в Алма-Аті декларацію про утворення СНД підписали керівники Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану й України. «З утворенням Співдружності Незалежних Держав, — відзначалося в Декларації, — Союз Радянських Соціалістичних Республік припиняє своє існування». Засновники СНД чітко визначили, що кожна з республік, яка входить до СНД, є цілком незалежною у внутрішній і зовнішній політиці державою, а нове міждержавне утворення не передбачає жодного центру, жодних вертикальних структур. Незалежність України стала фактом, визнаним усіма державами, які виникли на основі колишнього Союзу РСР.

IV. ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Бесіда

1. Коли було проголошено незалежність України?

2. Із якою метою було проведено референдум 1 грудня 1991 р.? Яким був його результат?

3. Хто став першим Президентом України?

• Тестові завдання

1. Хто з названих політиків не балотувався на пост Президента України на виборах 1991 р.?

А Л. Кравчук

Б Л. Кучма

В В. Чорновіл

Г Л. Лук’яненко

Д І. Юхновський

2. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Обрання Генеральним секретарем ЦК КПРС М. Горбачова

Б Установчий з’їзд НРУ в Києві

В Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про «Державний суверенітет України»

Г Біловезька угода

Д Прийняття «Акта проголошення незалежності України»

3. Установіть відповідність між датами і подіями.

1 Жовтень 1991 р.

2 1989 р.

3 30 серпня 1991 р.

А Створення Народного руху України

Б Утворення Республіканської партії

В Указ Президії Верховної Ради УРСР про заборону діяльності КПУ

Г Установчий з’їзд Соцпартії України

• Завдання

Про якого політичного діяча йдеться в біографічному уривку? Народився на Черкащині в 1937 р. Закінчив Київський державний університет. Працював на телебаченні, радіо, у газетах. За книгу «Лихо з розуму», видану в Парижі в 1966 р„ був засуджений Львівським обласним судом. У 1970—1972 рр. видавав нелегальний «Український вісник». У 1900 р. був обраний головою Львівського облвиконкому та депутатом Верховної Ради УРСР.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує й оцінює роботу учнів на уроці.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Підготуйтеся до повторювально-узагальнювального уроку.