Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з історії України (рівень поглибленого та профільного вивчення) для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки уроків, зокрема узагальнення знань, додатковий матеріал для розповіді вчителя, фрагменти історичних джерел та запитання до них, цікаві факти тощо.

Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.

Уроки №1—2. Вступ

Тема 1. Україна в Другій світовій війні (1939—1945 рр.)

Уроки №3—4. Міжнародні відносини в 1939 — першій половині 1941 р.

Урок №5. УРСР напередодні агресії (1939 — перша половина 1941 р.)

Урок №6. Перший етап Великої Вітчизняної війни

Уроки №7—8. Україна в роки окупації. Визвольний рух

Урок №9. Визрівання корінного перелому в ході війни

Урок №10. Україна на завершальному етапі війни

Уроки №11—12. Культурне життя в роки Великої Вітчизняної війни

Уроки №13—14. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в Другій світовій війні (1939—1945 рр.)». Резервний

Тема 2. Україна в першому повоєнному десятилітті (1946—1955 рр.)

Урок №15. Вихід України на міжнародну арену

Урок №16. Політичні процеси в СРСР і Україні

Уроки №17—18. Повоєнна відбудова економіки

Урок №19. Становище в західних областях України

Урок №20. Становище України після смерті Й. Сталіна

Уроки №21—22. Культурне життя в повоєнній Україні

Уроки №23—24. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в першому повоєнному десятилітті (1946—1955 рр.)». Резервний

Тема 3. Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.)

Урок №25. Міжнародне становище

Уроки №26—27. Лібералізація суспільно-політичного життя

Уроки №28—30. Спроби економічних реформ

Урок №31. Соціальна політика

Уроки №32—33. Зародження опозиційного руху

Уроки №34—35. Розвиток культури

Уроки №36—37. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.)». Резервний

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи

Уроки №38—39. Україна і світ

Уроки №40—41. Суспільно-політичне життя

Уроки №42—43. Соціально-економічні проблеми

Уроки №44—45. Економічне становище УРСР наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр.

Уроки №46—47. Демографічні і соціальні зміни

Уроки №48—49. Дисидентський рух 1960-х — першої половини 1970-х рр.

Уроки №50—51. Дисидентський рух наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр.

Урок №52. Ідеологія доби «застою»

Уроки №53—54. Культурне життя. Освіта і наука. Розвиток літератури та мистецького життя

Уроки №55—56. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в період загострення кризи радянської системи». Резервний

Тема 5. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985—1991 рр.)

Уроки №57—58. Прихід до влади в СРСР М. Горбачова

Уроки №59—60. Спроба політичних реформ

Уроки №61—62. Економічні реформи

Уроки №63—66. Розгортання національно-визвольного руху. Культурницький етап. Політичний стан національного руху

Уроки №67—68. Суверенізація Української РСР

Уроки №69—70. Формування багатопартійності в Україні

Уроки №71—72. Утворення незалежної України

Уроки №73—74. Проголошення незалежної України. Л. Кравчук — Президент України

Уроки №75—76. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985—1991 рр.)». Резервний

Тема 6. Становлення незалежної України (1991—1994 рр.)

Уроки №77—78. Європейський вибір України

Уроки №79—80. Державотворчий процес

Уроки №81—84. Політичні процеси 1991—1992 рр. Політичні процеси 1993—1994 рр. Л. Кучма — Президент України

Уроки №85—88. Економічне життя в першій половині 1990-х рр.

Уроки №89—90. Соціальна сфера на початку 1990-х рр.

Уроки №91—93. Культурне життя на початку 1990-х рр. Культурні процеси в Україні

Уроки №94—95. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Становлення незалежної України (1991—1994 рр.)». Резервний

Тема 7. Україна в сучасну добу (1994—2010 рр.)

Уроки №96—97. Зовнішньополітичні орієнтири (І частина)

Уроки №98—99. Зовнішньополітичні орієнтири (ІІ частина)

Уроки №100—101. Боротьба політичних сил у 1995—2000 рр.

Уроки №102—103. Боротьба політичних сил у 2002—2010 рр.

Уроки №104—105. Формування ринкової економіки в 1990-х рр.

Уроки №106—107. Економіка України на сучасному етапі

Уроки №108—109. Соціальне життя

Уроки №110—113. Культура й освіта. Становище науки і наукових досліджень. Сучасний розвиток українського мистецтва

Уроки №114—115. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в сучасну добу (1994—2010 рр.)». Резервний

Тема 8. Наш край у 1939—2010 рр.

Уроки №116—140. Наш край у 1939—2010 рр. Повторювально-узагальнювальні уроки для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів