Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

УРОК №75

Тема. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985—1991 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити і закріпити матеріал теми; проконтролювати знання, уміння і навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

• Тестові завдання

Варіант 1

I рівень

1. Укажіть, у якому місті відбулись перші демонстрації під синьо-жовтими прапорами.

А У Харкові

Б у Львові

В у Києві

2. Укажіть, коли було проголошено «Декларацію про державний суверенітет України».

А 16 липня 1990 р.

Б 24 серпня 1991 р.

В 1 грудня 1991 р.

3. Укажіть, який Генеральний секретар ЦК КПРС проголосив курс на перебудову радянського суспільства.

А Ю. Андропов

Б К. Черненко

В М. Горбачов

II рівень

4. Дайте визначення поняття «гласність».

5. Укажіть помилкове твердження.

Першою реакцією українського компартійного керівництва на Чорнобильську катастрофу було: 1) здійснення заходів щодо подолання наслідків аварії; 2) прагнення приховати правду від широкої громадськості; 3) залучення іноземних спеціалістів і фінансових ресурсів для ліквідації наслідків аварії; 4) масова евакуація населення Києва і прилеглих територій.

6. Укажіть дати наведених подій.

... — прийняття Декларації про держаний суверенітет УРСР ... — перший з’їзд народних депутатів УРСР ... — усунення В. Щербицького від влади ... — початок страйкового руху

III рівень

7. Визначте наслідки кампанії по боротьбі з пияцтвом та алкоголізмом для економіки УРСР.

8. Заповніть таблицю «Політичні реформи в роки перебудови». Етапи реформ визначте самостійно.

Етапи

Характеристика

9. Складіть розгорнутий план за темою «Проголошення незалежності України».

IV рівень

10. Розкрийте ставлення компартійного керівництва України до перебудовчих процесів. Чим воно було зумовлене?

11. З’ясуйте роль неформальних організацій у становленні багатопартійності.

12. Яку роль відіграв Народний рух України в боротьбі за незалежність?

Варіант 2

І рівень

1. Укажіть, яке питання було винесено на референдум 1 грудня 1991 р.

А введення в республіці посади президента

Б підтвердження Акта проголошення незалежності України

В можливість збереження СРСР

2. Укажіть, коли Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про мови...».

А у серпні 1988 р.

Б у жовтні 1989 р.

В у січні 1990 р.

3. Укажіть, хто став першим секретарем ЦК КПУ після звільнення з цієї посади В. Щербицького.

А В. Івашко

Б Л. Кравчук

В С. Гуренко

II рівень

4. Дайте визначення поняття «інфляція».

5. Укажіть помилкові твердження.

Основними рисами суспільно-політичного життя в Україні в 1985—1991 рр. були: 1) різке збільшення бажаючих вступити до КПРС та ВЛКСМ; 2) різке зростання інтересу читачів до публікацій періодичних видань, збільшення тиражів газет і журналів; 3) перегляд та критичне переосмислення історії України радянського періоду; 4) проведення масових мітингів із вимогами припинити перебудову; 5) швидке формування і розвиток національно-демократичного руху.

6. Укажіть дати наведених подій.

... — прийняття Закону УРСР «Про мови...»

... — перший мітинг під синьо-жовтими прапорами ... — «живий ланцюг»

... — перший шахтарський страйк

III рівень

7. Охарактеризуйте основні причини розпаду СРСР.

8. Заповніть таблицю «Економічні реформи в роки перебудови Етапи реформи визначте самостійно.

Етапи

Характеристики

9. Складіть розгорнутий план за темою «Стан економіки в Україні в другій половині 1980-х рр. Спроби економічних реформ».

IV рівень

10. У другій половині 1980-х рр. в Україні був поширений жарт, що «в разі розпаду СРСР єдиною республікою, що залишиться в його складі, буде УРСР». Про що це свідчило?

11. Охарактеризуйте процеси, що зумовили появу в роки перебудови масового страйкового руху. Визначте його здобутки та наслідки.

12. Які вимоги висували студенти під час голодування на Майдані Незалежності в Києві в жовтні 1990 р.? Чи досягли вони своєї мети?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

УРОК №76 — РЕЗЕРВНИЙ