Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 7

Тема уроку: Кільчасті черви

Лабораторне дослідження зовнішньої будови та руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв'яка або трубочника)

Задовго до винайдення плуга ґрунт

вже обробляли черв’яки

і будуть його обробляти завжди.

Чарльз Дарвін

Мета уроку: сформувати поняття про особливості будови, рухи та спосіб життя кільчастих червів, їхню різноманітність і роль у природі та в житті людини. Розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять. Виховувати любов до живих істот.

Основні поняття: сегменти-кільця, вторинна порожнина, шкірно-м’язовий мішок, кутикула.

Обладнання і матеріали: таблиці «Кільчасті черви», відеофрагменти про п’явок і багатощетинкових червів; малюнки, живі дощові черв’яки (трубочники), вологі препарати кільчастих червів.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування практичних умінь.

План-схема уроку

I. Організаційний етап.

Організація класу. Обговорення епіграфа: Як ви розумієте наведений вислів?

II. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання: фронтальне опитування за темою «Кишковопорожнинні»: Де поширені кишковопорожнинні? Дайте характеристику тваринам, що належать до кишковопорожнинних. Опишіть будову поліпа гідри (за таблицею). Яка роль кишковопорожнинних у природі та житті людини?

2. Порівняйте зовнішній вигляд дощового черв’яка (за малюнком) та поліпа гідри. Знайдіть відмінності. Де живуть дощові черв’яки?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Біологічна задача: маса дощового черв’яка становить у середньому 4-5 грамів. За добу він пропускає через свій кишечник таку саму масу ґрунту, як важить сам, поліпшуючи при цьому його родючість. Обчисліть середню кількість дощових черв’яків, що живуть на 1 га, якщо відомо, що за добу вони пропускають через свій кишечник 2,5 тонни ґрунту.

Проаналізуйте результати задачі, зробивши попередні висновки про роль дощових черв’яків у процесах ґрунтоутворення.

IV. Засвоєння нових знань та формування практичних умінь.

1. Пояснення вчителя зовнішньої будови дощового черв’яка з використанням підручника (с. 26-29).

2. Обмін учнів домашніми спостереженнями за рухами дощових черв’яків.

3. Виконання лабораторного дослідження.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: живі дощові черв’яки або трубочник (за вибором учителя), фіксований матеріал, макропрепарати, чашки Петрі, фільтрувальний папір, пінцети, лупи, мікроскопи.

1. За допомогою лупи розгляньте особливості зовнішньої будови дощового черв’яка або трубочника.

2. Покладіть живого дощового черв’яка на аркуш паперу. Простежте за його рухом. Прислухайтеся до шурхоту, який чути під час рухів дощового черв’яка.

3. Доторкніться пінцетом до живого дощового черв’яка або трубочника. Як тварина відреагувала на дотик?

4. Особливості внутрішньої будови кільчастих червів.

5. Перегляд відеофрагментів про різноманітність кільчастих червів (малощетинкові, багатощетинкові та п’явки).

6. Роль кільчастих червів у природі та житті людини (відео про використання п’явок у гірудотерапії).

V. Узагальнення і систематизація знань.

Взаємоопитування учнів «Бумеранг»: учні ставлять запитання один одному за результатами лабораторного дослідження та за новим матеріалом.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків уроку з використанням вправи «Снігова грудка» (до теми ставимо слово, речення, запитання). Наприклад:

Дощовий черв’як.

Дощовий черв’як - «король» біосфери.

Чи можна вважати ґрунт родючим, якщо в ньому немає дощових черв’яків?

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 7. Виконати випереджувальне завдання: підготувати міні-проекти на тему «Хто такі членистоногі?».