Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 6

Тема уроку: Кишковопорожнинні

У середині XIX ст. зоолог Лейкарт

виділив з типу зоофітів

самостійний тип кишковопорожнинних...

Мета уроку: сформувати поняття про особливості будови, способу життя, різноманітність та роль у природі й значення в житті людини кишковопорожнинних. Розвивати критичне мислення, увагу. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: медузи, поліпи, жалкі клітини, кишкова порожнина, радіальна симетрія, двошаровість, регенерація, коралові рифи.

Обладнання і матеріали: вологі препарати медуз, актиній; скелети коралових поліпів, фотографії та відео. Таблиці: «Кишковопорожнинні».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

I. Організаційний етап.

Організація класу. Розминка «Розподіли»: розподіліть тварин на дві групи - хребетні та безхребетні: колорадський жук, дощовий черв’як, кішка домашня, павук-хрестовик, горобець польовий, жаба ставкова, кліщ собачий, окунь річковий, рак річковий, гадюка звичайна.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Аналіз самостійної роботи.

2. Опитування: Що таке класифікація організмів? Яке її значення для сучасної біології? Яка наука займається класифікацією організмів? Які одиниці систематики існують? Прокласифікуйте тварину на вибір.

3. Фронтальна бесіда: Торік ви вивчали губок. Дайте коротку характеристику губок.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель зачитує уривок твору «Сердешна Оксана» Г. Квітки-Основ’яненка.

...Оксана раділа подарунку. Не кожна красуня в селі може похизуватись такими красивими червоними коралами. їх привіз їй тато з Криму, куди їздив із чумаками по сіль. Цей подарунок коштував татові 10 дукатів. Оксані було цікаво, де добувають такі красиві камені. Яким було її здивування, коли вона дізналась, що корали - дарунок моря...

Оголошення теми та мети уроку.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Демонстрація вологих препаратів та натуральних об’єктів кишковопорожнинних (відеофрагмент з кишковопорожнинними).

2. Пояснення вчителя з використанням підручника (життєві форми медузи та поліпи, порівняння їх) (с. 23, мал. 26).

3. Характеристика кишковопорожнинних (жалких) на прикладі поліпа гідри (с. 23, 24, мал. 27).

4. Різноманітність кишковопорожнинних (с. 24, 25, мал. 28, 29, 30, відеофрагменти).

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання діаграми Вена для порівняння губок та кишковопорожнинних з використанням таких ознак: справжні тканини відсутні, наявні; двошаровість; спеціалізовані клітини; наявність кишкової порожнини; устя, ротовий отвір, щупальця; рухи активні; прикріплений спосіб життя; поширення у водному середовищі; відсутні системи органів; наявна нервова система та рефлекси; хижаки, фільтратори.

2. Формулювання основних ознак кишковопорожнинних.

3. Складання схеми «Різноманітність кишковопорожнинних».

4. Вправа «Уяви, як пливе медуза»: учні з учителем демонструють реактивні рухи медузи (формують купол, розводячи руки в сторони, наче втягують воду, стискають, зводячи руки, наче випорскуючи воду).

VI. Підсумки.

Обговорення епіграфа. Чому кишковопорожнинних було виділено як окрему групу так пізно порівняно з іншими тваринами?

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 6. Підготувати живі екземпляри дощових черв’яків, провести домашнє спостереження за їхніми рухами.