Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 8

Тема уроку: Членистоногі, загальна характеристика

Членистоногі - найчисленніша група тварин

на Землі...

Мета уроку: сформувати загальне уявлення про членистоногих. Визначити ознаки зовнішньої будови членистоногих, ознайомитись з їхньою різноманітністю. Розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять. Виховувати любов до живих організмів.

Основні поняття: членисті кінцівки, хітиновий покрив, линяння, мозаїчний зір.

Обладнання і матеріали: таблиці: «Членистоногі», «Ракоподібні», «Павукоподібні», «Комахи». Вологі препарати ракоподібних, колекції комах, павуків.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Цікаво знати». Учитель ознайомлює учнів із цікавими фактами про членистоногих. Наприклад:

Деякі членистоногі мають велику кількість ніг. Так, один з видів стоноги має 176 пар ніг. Деякі краби під час небезпеки можуть самі відкидати клешню, щоб втекти від ворога. Через кілька років клешня відростає. Якщо торкнутися до лапки косариків, вона відпаде і певний час ще буде згинатися й розгинатися. Це нагадує рухи коси, що й дало назву цим тваринам.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Біологічний диктант для перевірки знань про кільчастих червів: (прослухайте твердження; якщо вони правдиві, ставте «+», якщо неправдиві - «-»).

1. Кільчасті черви мають тіло, побудоване з голови, тулуба та кінцівок.

2. Сегменти тіла дощового черв’яка однакові, мають вигляд кілець.

3. У процесі руху дощового черв’яка в ґрунті поперемінно скорочуються кільцеві та поздовжні м’язи.

4. Порожнина тіла кільчастих червів має епітеліальну вистилку, тому є вторинною.

5. У малощетинкових кільчастих червів на кожному сегменті є вісім довгих щетинок.

6. Дощовий черв’як дихає за допомогою зябер.

7. Нереїси мешкають у Чорному та Азовському морях і є кормом для риб.

8. Дощові черв’яки споживають опале листя, гній, формуючи гумус.

9. Біогумус утворюють тихоокеанські палоло, яких розводять у компостних купах.

10. П’явка медична поширена в болотах, у ґрунті на городі, у морях.

11. Слина п’явок містить гірудин, який застосовують для лікування хвороб крові.

12. Якщо тіло кільчастого черв’яка пошкоджене, воно не здатне до регенерації.

2. Оголошення теми та мети уроку.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Перегляд цікавих відеофрагментів представників членистоногих (добирає вчитель): полювання павука, линяння рака, політ мухи тощо. Висловіть свої враження про побачене.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Міні-проекти учнів на тему «Хто такі членистоногі?»

2. Пояснення вчителя з використанням малюнків підручника: А) Відділи тіла, кінцівки членистоногих (с. 31, мал. 38, с. 32, мал. 39); Б) Особливості покривів членистоногих (с. 32, мал. 39), линяння (с. 32, мал. 40); В) Органи чуття (с. 33, мал. 41).

3. Робота з підручником, створення в парах опорного конспекту «Загальні ознаки Членистоногих».

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання діаграми Вена для порівняння членистоногих і кільчастих червів. Використати характеристики: особливості живлення; поширення, середовища життя; сегментація тіла, відділи тіла; покриви (шкірно-м’язовий мішок, хітинізована кутикула); пересування (членисті кінцівки, щетинки); органи чуття розвинені добре, погано; порожнина тіла (вторинна, змішана).

2. Проблемне запитання: відомо, що рак річковий, павук-хрестовик і муха кімнатна належать до членистоногих. За зовнішнім виглядом вони значно відрізняються. Перерахуйте риси подібності та скажіть свою думку, чому ці тварини належать до членистоногих.

VI. Підсумки.

Вправа «Аргумент»: прочитайте епіграф до уроку. Висловіть аргумент на підтримку або спростуйте твердження епіграфа уроку.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 8. Підготувати цікавий матеріал про ракоподібних, міні-проекти «Різноманітність ракоподібних» (за бажання).