Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 3

Тема уроку: Тканини тварин

З миру по нитці - голому сорочка.

Приказка

Мета уроку: розглянути тканини тварин; ознайомити учнів з типами тканин тварин та їхніми функціями. Розвивати логічне мислення; виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: клітина, органели, тканини тварин: епітеліальні, сполучні, нервові, м’язові, нейрон.

Обладнання і матеріали: таблиці «Клітина тварин», «Тканини тварин», відеофрагменти рухів тварин (черв'яка, кенгуру; луски риби чи пір’я птаха).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

I. Організаційний етап.

Розминка. Учитель пропонує учням зачитати епіграф, пояснити його та знайти аналогію між епіграфом та темою «Тканини тварин». Складіть логічні ланцюжки: сорочка-тканина-нитка; орган-тканина-клітина.

Оголошення теми та мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання. За таблицею дати характеристику клітині тварин. Указати органели та їхню роль.

2. Фронтальне опитування (повторення особливостей тканин рослин) за запитаннями: Що таке тканина? Які тканини утворюють тіло рослин? Назвіть їх. Яка тканина рослин формує покриви? Яка забезпечує транспорт речовин? Яку назву має тканина, що дає початок усім іншим тканинам і забезпечує ріст? Яка з тканин зміцнює тіло рослини? Яка утворює основу органів, заповнюючи проміжки між покривними та провідними тканинами?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Відеофрагменти: 1) стрибок кенгуру або гепарда; як повзе дощовий черв’як тощо; 2) луска риби; як линяє змія чи вуж або як птах чистить пір’я. Спробуйте пояснити, завдяки яким тканинам та органам тварини на першому фрагменті можуть рухатись. Що утворює покриви тварини на другому відеофрагменті?

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням малюнків підручника: а) епітеліальна (мал. 8), б) сполучна (мал. 9-12), в) м’язова (мал. 13), г) нервова (мал. 14).

V. Узагальнення і систематизація знань.

Заповнення таблиці «Будова та функції тканин тварин»

Тканина

Епітеліальна

Сполучна

М’язова

Нервова

Особливості будови

Різновиди

Функції

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Бумеранг»: учні посилають один одному «бумеранги» у вигляді коротких запитань щодо вивчення нового матеріалу з теми «Тканини тварин».

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 3. Повторити будову та функції клітини тварин, вивчити будову та функції тканин тварин.