Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 2

Тема уроку: Будова тварин. Клітина тварин

Клітина - цеглинка живого організму...

Мета уроку: сформувати уявлення про загальний план будови тварин. Вивчити будову клітини тварин, її складові.

Основні поняття: клітина, глікокалікс, фагоцитоз, цитоплазма, органели, ядро, мітохондрії, ендоплазматична сітка.

Обладнання і матеріали: таблиця «Клітина тварин», «Клітина рослин».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

I. Організаційний етап.

Розминка. Учитель пропонує учням зачитати епіграф і висловити свої думки стосовно нього. Чи можна вважати це твердження правдивим?

II. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

1. Виконайте вправу «Логікон». Вставте в пропущені комірки замість цифр такі слова, щоб загалом кожний рядок і стовпчик мали логічне завершення.

Травоїдні

2

4

Всеїдні

Паразити

Корова

Вовк

Дощовий черв’як

Ведмідь бурий

6

1

3

Опале листя, гній

5

7

2. Взаємоопитування учнів. Вправа «Бумеранг»: учні посилають один одному бумеранг, запитуючи про ознаки живого, властиві тваринним організмам.

3. Проблемне запитання: згідно з клітинною теорією клітини всіх організмів мають подібний загальний план будови, чому тоді тварини здатні до руху, а рослини та гриби - ні?

4. Оголошення теми та мети уроку.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Прослухайте уривок вірша. За бажання складіть продовження. Поясніть віршовані рядки.

Нам часто говорять: клітина - жива,

Та як же вона промовляє слова?

Як ходить в крамниці, кіно, магазин?

Чому для клітини шкідливий бензин?..

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя за таблицями відмінностей між клітинами рослин, грибів і тварин, пов’язаних з особливостями будови та живленням організмів (мал. 4, с. 8 підручника).

2. Особливості будови клітини тварин, органели та їхні функції (мал. 4, с. 8, мал. 5, с. 9).

3. Загальна характеристика зовнішньої будови тварин. Симетрія тіла (радіальна в медузи, двобічна в рака, голуба, птаха, асиметрія у ставковика).

4. Поняття про частини тіла тварин.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа «утвори пару». Утворіть пару між складовою клітини та її функцією у клітині тварини (одна літера зайва).

  • 1 мітохондрія
  • 2 ядро
  • 3 глікокалікс
  • 4 цитоплазма
  • А транспортує речовини у клітину та назовні, захищає
  • Б створює внутрішнє середовище клітини, містить органели
  • В зберігає і передає спадкову інформацію
  • Г накопичує, сортує, розподіляє речовини, формує лізосоми
  • Д забезпечує клітину потрібною їй енергією

2. Повна відповідь на проблемне запитання, яке поставлене на початку уроку.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Хто найкращий». Учні називають тих, хто найкраще працював на уроці.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 2. Повторити матеріал про тканини рослин (6-й кл.).