Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 4

Тема уроку: Органи та системи органів тварин

Немає нічого досконалішого, ніж природа...

Мета уроку: сформувати поняття про органи тварин, розглянути загальні ознаки систем органів тварин, їхні функції. Розвивати логічне мислення, уміння аналізувати. Виховувати любов до живого.

Основні поняття: орган, система органів.

Обладнання і матеріали: відеофрагменти, таблиці «Системи органів тварин».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

I. Організаційний етап.

Учитель пропонує учням зачитати епіграф і висловити свої думки стосовно нього.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Біологічний диктант (вставте пропущені слова в речення).

1. У клітині тварин за збереження спадкової інформації відповідає ____ . 2. Мітохондрія потрібна для забезпечення клітини ____ . 3. Завдяки глікокапіксу клітина тварин здатна до ____ 4. Тканина це - ____ 5. Для сприйняття і передачі подразнень у тварин є тканина ____ . 6. Ряди щільних клітин, що вистилають порожнини й утворюють покриви, характерні для ____ тканини. 7. М’язова посмугована тканина у тварин забезпечує ____ . 8. Кров і лімфа належать до тканин ____ . 9. Нейрон - це клітина ____ тканини. 10. До опорної сполучної тканини відносять

____ . 11. Луска, шерсть, пір’я є похідними ____ тканини. 12. Стінки шлунка, сечового міхура, м’язи тіла тварин утворені з ____ тканини.

2. Взаємоопитування учнів за темою домашнього завдання «Тканини тварин».

III. Мотивація навчальної діяльності.

Демонстрація відеофрагмента: як скорочується серце гепарда під час бігу; як махає крилами птах або комаха під час польоту тощо. Постановка проблемних запитань: Які органи працюють під час бігу гепарда? Польоту птаха?

Оголошення теми та мети уроку.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення понять орган, система органів.

2. Пояснення вчителя системи органів тварин з використанням малюнків підручника у § 4: опорно-рухова, травна, видільна, дихальна, кровоносна, нервова системи та органи чуття, ендокринна, імунна, статева системи.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Знайдіть зайве в переліку й поясніть, чому цей орган зайвий. Укажіть, до якої системи належать наведені органи:

легені, зябра, шлунок, трахеї

панцир рака, кістка голуба, мушля равлика, вухо собаки

шлунок, нирки, стравохід, ротова порожнина

2. Заповнення таблиці з пропущеними комірками: Логікон «Тканина, орган, система органів, функції системи органів».

1

Посмугована серцева тканина

Сполучна

Епітеліальна

Непосмугована м’язова

Мозок кішки

3

Кістки птаха

Покриви черв’яка вкриті слизом

Шлунок корови

2

Кровоносна система

5

7

8

Реакції на подразнення

4

6

Газообмін

9

У розкиданому порядку: (серце, нервова тканина, перетравлення їжі, дихальна система, нервова система, травна система, опорно-рухова система, опора та рух, транспорт речовин по організму).

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням складання сенканів до слів: нирки, зябра, серце, очі тощо

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 4, повторити §§ 1-3, підготуватися до самостійної роботи. Повторити поняття систематики в рослин (6-й кл., інтернет-ресурси). Підготувати міні-проекти про внесок учених у систематику організмів: Арістотель, Карл Лінней, Жан-Батист Ламарк.