Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 36

Тема уроку: Опора і рух. Види скелета. Способи пересування тварин. Два типи симетрії як відображення способу життя

Хтось стрибає, хтось пливе,

Хтось літає, хтось повзе...

Мета уроку: сформувати загальні уявлення про опорно-рухові системи безхребетних тварин і види скелетів тварин. Розглянути способи пересування тварин та типи симетрії їхнього тіла. Розвивати пізнавальний інтерес та увагу. Виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Основні поняття: зовнішній і внутрішній скелет, радіальна та двобічна симетрія.

Обладнання і матеріали: таблиці «Опорно-рухові системи тварин», фрагменти фільму «Зооолімпіада».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф»: назвіть тварин, які пересуваються способами, згаданими в епіграфі.

II. Актуалізація опорних знань.

Самостійна робота з тем: «Дихання», «Кровообіг», «Виділення». Зразок картки:

1. Дайте визначення понять (кожна відповідь - 1 бал):

Газообмін - ____ .

Незамкнена кровоносна система - ____ .

Нирки це - ____ .

2. Назвіть систему органів комахи, зображеної на малюнку, та її складові (3 бали).

3. Порівняйте кровоносні системи риб і птаха. Знайдіть спільне та відмінне (3 бали).

4. Назвіть систему органів павука, зображену на малюнку, позначену буквою М, та вкажіть її функцію (3 бали).

III. Мотивація навчальної діяльності.

Міні-вікторина. Уявіть змагання зі стрибків у висоту серед ссавців. Людина посяде в ньому почесне п’яте місце. На четвертому буде антилопа, на третьому - кенгуру, на другому - пума. Хто посяде перше місце з результатом 6 метрів? (дельфін)

IV. Засвоєння нових знань.

Пояснення вчителя з використанням таблиць та підручника: А) Типи скелета - зовнішній і внутрішній (с. 138); Б) Симетрія тіла - радіальна і двобічна (с. 138-139); В) Опорно-рухові системи безхребетних, спосіб їхнього пересування (кишковопорожнинні, кільчасті черви, членистоногі, молюски) (с. 140-141).

V. Узагальнення і систематизація знань.

Складання опорних схем: «Рухи тварин», «Симетрія тіла тварин», «Опорно-рухові системи безхребетних».

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Шерлок Холмс»: учні в парах з використанням підручника складають запитання для учнів класу.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 33.