Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 35

Тема уроку: Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин

«Виділити» з організму - це вивести

зайве, непотрібне...

Мета уроку: сформувати в учнів поняття виділення, особливості будови та функцій органів виділення. Розвивати логічне та критичне мислення. Виховувати культуру ведення дискусії.

Основні поняття: нирки, нефридії, мальпігієві судини, зелені залози.

Обладнання і матеріали: таблиці «Органи виділення тварин», анімації «Видільні системи тварин».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

І. Організаційний етап

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф»: висловіть думки про епіграф (дискусія та асоціювання).

II. Актуалізація опорних знань.

Біологічний диктант «Кров і кровообіг». Поставте «+» біля правильного твердження та «-», якщо твердження неправильне.

1. Кров у тварин буває тільки червоного кольору (-).

2. Кров, насичена киснем, - артеріальна, насичена вуглекислим газом - венозна (+).

3. У кровоносній системі всіх тварин є серце (-).

4. Кровоносна система буває замкнена та незамкнена (+).

5. У кільчастих червів кровоносна система з’явилась вперше (+).

6. У членистоногих замкнена кровоносна система (-).

7. Молюски мають серце з кількох камер і незамкнену кровоносну систему (+).

8. Двокамерне серце характерне для риб (+).

9. В амфібій одне коло кровообігу (-).

10. Рептилії мають трикамерне серце та два кола кровообігу (+).

11. У горобця та кішки чотирикамерне серце і два кола кровообігу (+).

12. До холоднокровних тварин не належать риби та амфібії (-).

III. Мотивація навчальної діяльності.

Проблемне запитання: У птахів відсутній сечовий міхур.

Яким чином вони живуть без цього органа?

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням підручника:

А) Роль виділення в життєдіяльності тварин; Б) Органи виділення в безхребетних: черви, ракоподібні, комахи, павукоподібні, молюски (с. 136); і хребетних тварин: риби, амфібії, ; рептилії, птахи, ссавці (с. 137).

2. Демонстрація анімацій процесів виділення у тварин.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання таблиці «Логікон»: заповніть пропущені комірки.

Логікон «Видільні системи тварин»

Кільчасті черви

2

Молюски

Кісткові риби

Птахи

6

1

Мальпігієві судини

3

Стрічкоподібні нирки, сечоводи, сечовидільний отвір

Тазові нирки - сечоводи - клоака

7

Дощовий черв’як

Хрущ травневий

Виноградний слимак

4

5

Собака свійський

2. Робота з термінами: нирки, нефридії, мальпігієві судини, зелені залози.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Снігова грудка»: слово, речення, запитання за темою уроку (мальпігієві судини, нирки, зелені залози тощо). Наприклад:

Нирки.

Нирки - органи виділення хребетних тварин.

Чи існують безхребетні тварини, у яких органами виділення є нирки?

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 32, повторити §§ 30, 31. Підготуватись до ; самостійної роботи.